wiki:illumination-song-and-liberation-dance-part-5:illumination-song-and-liberation-dance-part-5

Illumination-Song and Liberation-Dance, Part 5

49 Bengali songs from 1976, published on 1976-08-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Alo Lagi Ratri Jagi (1) 3 T
Amar Swapan Ke Jane 8 T
Jeman Kare Gahe Batas 43 T
Jiban Kusum Shukaiya Jai 1 T
Kahar Kapale Ke Jani Ki Habe 38 T
Nahi Jani Tomar Pujai 14 T
Dao Dao Bale Bhikharir Beshe 30 T
Deha Lila Ar Katokal 25 T
Dharte Jare Chahi 2 T
Dheu Dube Dheu Uthe (2) 9 T
Ke Ke Jabi Nadir Opar 46 T
Kena Eto Kripa Bidhata Amai 19 T
Dukha Jadi Ene Dilo Tar Parichoy 6 T
Dukhi Bhabe Tahar Cheye 7 T
Ei Laho Mor Man Pran 18 T
Man Ma Ma Jape 13 T
Bhakatir Kiba Man 36 T
Sajiye Dao Mago Nutan Beshe 10 T
Taba Lila Rasamoy 39 T
Prabhu Jishu Chira Mahiyan 54 S T
Prabhu Prabhu Bale 37 T
Prabhu Tumi Acho Tai Achi 20 T
Balogo Kemane Premamoy Dane 15 T
Taru Shakhe Pakhi Dake Oi Dake 28 T
Tarur Niche Asle Base 5 T
Tomai Ami Kabe Pabo 24 T
Tomai Bhalobasbo Bhagaban 23 T
Tomai Prabhu Dekhte Elam 49 T
Tomar Haste Ananda Har 48 T
Tomar Pujai Tomar Sebai 41 T
Kon Pradipe Alo Jwele 29 T
Chahina Jiban Chahina Maran Kebal 40 T
Chalena Chalena Toma Bina 16 T
Shunya Theke Ese 44 T
Amrita Pan Karibare Chahi 45 T
Anirban Tapo Bahni Jwalo 42 T
Antaratama Antare Mamo 17 T
Asamaye Dakle Kena 47 T
Ogo Ananta Mahan Apar 27 T
Ogo Debashishu 50 S T
Pale Pale Pran Je Kariche Dan 31 T
Bidai Bidai Rahibona Ar Sukher Ashai 11 T
Bishwa Bidhata Khule Dao Sei Ankhi 4 T
Jaha Ache Prane Lukaye 21 T
Janamila Debashishu Jishu Dharatale 39 S T
Jatan Bina Ratan Balo 22 T
Britha Chali Eka Eka 26 T
Britha Din Jai 12 T

wiki/illumination-song-and-liberation-dance-part-5/illumination-song-and-liberation-dance-part-5.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)