wiki:illumination-song-and-liberation-dance-part-5:illumination-song-and-liberation-dance-part-5

Illumination-Song and Liberation-Dance, Part 5

49 Bengali songs from 1976, published on 1976-08-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jiban Kusum Shukaiya Jai 1 S T
Dharte Jare Chahi 2 S T
Alo Lagi Ratri Jagi (1) 3 S T
Bishwa Bidhata Khule Dao Sei Ankhi 4 S T
Tarur Niche Asle Base 5 S T
Dukha Jadi Ene Dilo Tar Parichoy 6 S T
Dukhi Bhabe Tahar Cheye 7 S T
Amar Swapan Ke Jane 8 S T
Dheu Dube Dheu Uthe (2) 9 S T
Sajiye Dao Mago Nutan Beshe 10 S T
Bidai Bidai Rahibona Ar Sukher Ashai 11 S T
Britha Din Jai 12 S T
Man Ma Ma Jape 13 S T
Nahi Jani Tomar Pujai 14 S T
Balogo Kemane Premamoy Dane 15 S T
Chalena Chalena Toma Bina 16 S T
Antaratama Antare Mamo 17 S T
Ei Laho Mor Man Pran 18 S T
Kena Eto Kripa Bidhata Amai 19 S T
Prabhu Tumi Acho Tai Achi 20 S T
Jaha Ache Prane Lukaye 21 S T
Jatan Bina Ratan Balo 22 S T
Tomai Bhalobasbo Bhagaban 23 S T
Tomai Ami Kabe Pabo 24 S T
Deha Lila Ar Katokal 25 S T
Britha Chali Eka Eka 26 S T
Ogo Ananta Mahan Apar 27 S T
Taru Shakhe Pakhi Dake Oi Dake 28 S T
Kon Pradipe Alo Jwele 29 S T
Dao Dao Bale Bhikharir Beshe 30 S T
Pale Pale Pran Je Kariche Dan 31 S T
Ogo Debashishu 32 S T
Prabhu Jishu Chira Mahiyan 33 S T
Bhakatir Kiba Man 34 S T
Jishu Jishu Nam 35 S T C
Prabhu Prabhu Bale 36 S T
Kahar Kapale Ke Jani Ki Habe 37 S T
Taba Lila Rasamoy 38 S T
Chahina Jiban Chahina Maran Kebal 39 S T
Janamila Debashishu Jishu Dharatale 40 S T
Tomar Pujai Tomar Sebai 41 S T
Anirban Tapo Bahni Jwalo 42 S T
Jeman Kare Gahe Batas 43 S T
Shunya Theke Ese 44 S T
Amrita Pan Karibare Chahi 45 S T
Ke Ke Jabi Nadir Opar 46 S T
Asamaye Dakle Kena 47 S T
Tomar Haste Ananda Har 48 S T
Tomai Prabhu Dekhte Elam 49 S T

wiki/illumination-song-and-liberation-dance-part-5/illumination-song-and-liberation-dance-part-5.txt · Last modified: 2024/07/09 09:39 by 127.0.0.1