wiki:pole-star-promise-light-part-4:pole-star-promise-light-part-4

Pole-Star Promise-Light, Part 4

50 Bengali songs, published on 1977-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Abhiman More Niye Jai Dure (1) 19 T
Akarane Taba Prane Kena Sada Hani 39 T
Akasher Pare Akash Rayeche 2 T
Amal Dhabal Charan Kamal 9 T
Amare Keha Chahena Jani Sabare Ami 31 T
Jiban Sandhya Dekeche Amai 14 T
Joy Gane Bidhatar 18 T
Juga Juga Dhari Katobyetha Sahi 8 T
Juktir Majhe Samasya Raje 45 T
Nil Akasher Alor Pakhi 41 T
Nil Akasher Alor Tari 33 T
Nil Baridhir Atal Tale 49 T
Dhara Jadi Tumi Nahi Dite Chao (2) 3 T
Dhyane Magna Kajer Phanke 34 T
Kato Jatil Chinta Mane Paina Samadhan (1) 35 T
Kavya Kusum Chayan Karibo 1 T
Mandire Masjide 5 T
Bhoi Nai Kichu Bhoi Nai Ar 10 T
Hriday Pakhi Na Jadi Gahe Gan (1) 16 T
Hriday Dware Rayecha Daraye 38 T
Hriday Gabhire Oi Dake Shuni 23 T
Hriday Nabhe Andhar Jabe Dhake (1) 21 T
Hriday Puja Sanga Halo 13 T
Ure Amar Chitta Pakhi Gagane (1) 30 T
Rajanir Buke Snigdha Prabhat Alo (1) 25 T
Ratri Nai Diba Nai 4 T
Sabai Amai Pagol Dake 55 S T
Saral Parane Gahibar Ajo 43 T
Swapane Nehari Atmaswarup 48 T
Tapane Gheri Jimut Dole 11 T
Phul Haye Mor Phutibe Sakal Asha (1) 24 T
Puratan Smriti Mane Mor Jage 26 T
Na Jani Hai Kiser Lagi Rayechi Ei Bhabe 46 T
Tomar Parane Aghat Haniya 22 T
Ki Diye Tomare Pujibo Janani 28 T
Kon Sudure Mago Tumi 47 T
Lakka Lakka Grihahin 7 T
Chapal Prane Shanti Jachi 50 T
Ekti Katha Balo Mago 40 T
Gabhir Asha Prane Amar 29 T
Shanta Saral Hate Pari 42 T
Shashwata Ogo Chira Bhashwar 12 T
Antare Mor Phute Nai Shatadal (1) 27 T
Asimer Dake Nahi Dei Sara (1) 37 T
Milaner Banshi Jachi Ami Mago 15 T
Mukti Shudhu Amar Lagi 36 T
Bhuler Anta Nai Je Amar 20 T
Jahar Mangal Hasta Ashish Barshan 6 T
Janani Tomar Heribona Ar 17 T

wiki/pole-star-promise-light-part-4/pole-star-promise-light-part-4.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)