wiki:pole-star-promise-light-part-4:pole-star-promise-light-part-4

Pole-Star Promise-Light, Part 4

50 Bengali songs, published on 1977-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Kavya Kusum Chayan Karibo 1 S T
Akasher Pare Akash Rayeche 2 S T
Dhara Jadi Tumi Nahi Dite Chao (2) 3 S T
Ratri Nai Diba Nai 4 S T
Mandire Masjide 5 S T
Jahar Mangal Hasta Ashish Barshan 6 S T
Lakka Lakka Grihahin 7 S T
Juga Juga Dhari Katobyetha Sahi 8 S T
Amal Dhabal Charan Kamal 9 S T
Bhoi Nai Kichu Bhoi Nai Ar 10 S T
Tapane Gheri Jimut Dole 11 S T
Shashwata Ogo Chira Bhashwar 12 S T
Hriday Puja Sanga Halo 13 S T
Jiban Sandhya Dekeche Amai 14 S T
Milaner Banshi Jachi Ami Mago 15 S T
Hriday Pakhi Na Jadi Gahe Gan (1) 16 S T
Janani Tomar Heribona Ar 17 S T
Joy Gane Bidhatar 18 S T
Abhiman More Niye Jai Dure (1) 19 S T
Bhuler Anta Nai Je Amar 20 S T
Hriday Nabhe Andhar Jabe Dhake (1) 21 S T
Tomar Parane Aghat Haniya 22 S T
Hriday Gabhire Oi Dake Shuni 23 S T
Phul Haye Mor Phutibe Sakal Asha (1) 24 S T
Rajanir Buke Snigdha Prabhat Alo (1) 25 S T
Puratan Smriti Mane Mor Jage 26 S T
Antare Mor Phute Nai Shatadal (1) 27 S T
Ki Diye Tomare Pujibo Janani 28 S T
Gabhir Asha Prane Amar 29 S T
Ure Amar Chitta Pakhi Gagane (1) 30 S T
Amare Keha Chahena Jani Sabare Ami 31 S T
Bipul Harashe Nabin Barashe 32 S T
Nil Akasher Alor Tari 33 S T
Dhyane Magna Kajer Phanke 34 S T
Kato Jatil Chinta Mane Paina Samadhan (1) 35 S T
Mukti Shudhu Amar Lagi 36 S T
Asimer Dake Nahi Dei Sara (1) 37 S T
Hriday Dware Rayecha Daraye 38 S T
Akarane Taba Prane Kena Sada Hani 39 S T
Ekti Katha Balo Mago 40 S T
Nil Akasher Alor Pakhi 41 S T
Shanta Saral Hate Pari 42 S T
Saral Parane Gahibar Ajo 43 S T
Sabai Amai Pagol Dake 44 S T
Juktir Majhe Samasya Raje 45 S T
Na Jani Hai Kiser Lagi Rayechi Ei Bhabe 46 S T
Kon Sudure Mago Tumi 47 S T
Swapane Nehari Atmaswarup 48 S T
Nil Baridhir Atal Tale Hariye jabo lilar chhale 49 S T
Chapal Prane Shanti Jachi 50 S T

wiki/pole-star-promise-light-part-4/pole-star-promise-light-part-4.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1