wiki:my-indian-sunrise:my-indian-sunrise

My Indian Sunrise

50 songs about Guru's family, and selected bhajans, published on 1998-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Mother Yogamaya 1 S
Mago Yogamaya Mago Yogamaya 2 S T
Mata Yogamaya Janita 3 S T
Dushta Baro Chhilam Ami 4 S T
Bhitar Bahir Dibash Rati (1) 5 S T
Tumi Je Tomar Karuna Nayan 6 S T
Dharar Buke Esechile 8 S T
Param Pita Bhagabane 9 S T
Dyulok Hate Bhakti Bhare 10 S T
Mora Chhilam Tomar Hiyar 11 S T
Bhitar Bahir Dibash Rati (2) 12 S T
Mago Amar Sakal Chinta Bhavana 13 S T
Namami Mata 14 S T
Mantu Madal Rani Meri 15 S T
Yogamaya Ghosh 16 S T
Yogamaya Shashi Kumar 17 S T
Ma.......................... Yogamaya..... Ma 18 S
Shashi Kumar.. Ghosh Shanta Nayan 19 S
Pita Amar Shashi Kumar Ghosh Cheye 20 S
Tumi Je Hao Se Hao 21 S T
Man Chale Jai Akashe Hiya Ure Dhai 22 S
Kabe Amar Dip Shikhati Jwaliye 23 S
Jili Mili Jili Mili Lily Lily 24 S T
Jago Paran Jago (1) 25 S
Jago Paran Jago (2) 26 S
Ananda Bhola Nirvana Dola 27 S T
Ami Chinmoy Mangalamoy 28 S
Tomari Hok Jai Jai Jai E Katha Jena 29 S
He Murali Dhar Tumi Chira Manohar 30 S
Joy Krishna Joy 31 S T
He Gopal He Gopal Dekho Dekho Mor 32 S
Krishna Name Kandbe Hiya 33 S T
Kanu Kukur 34 S T
Bhaja Govinda Charan Arabinda Shyama 35 S
Rama Raghava.. Rakshamam Krishna 36 S
Brindabane Brindabane Kheli Nachi 37 S T
Mata Tumi Tomar Asi 38 S T
Ek Hate Karga Ek Hate Padma Tumi Je 39 S C
Amar Mata Kali Mata 40 S
Amar Janani Sabar Janani Ma Kali 41 S
Ma Je Amar Khamamoyi 42 S T
Kali Ma Amar 43 S T
Khama Sindhu.. More Karo Ma Taba 44 S
Khama Karo Khamamoyi Kripa Karo 45 S
Khama Karo More Khama Karo More E 46 S
Kring Kring Kring Shreshtha 47 S
Nam Dhare Ma Kali Tomai 48 S T
Mata Mata Dashabhuja 49 S T
Nandi Bhringi Mahadev Anuchar 50 S T

wiki/my-indian-sunrise/my-indian-sunrise.txt · Last modified: 2024/07/09 09:39 by 127.0.0.1