wiki:my-indian-sunrise:my-indian-sunrise

My Indian Sunrise

50 songs about Guru's family, and selected bhajans, published on 1998-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Joy Krishna Joy 31 T
Nandi Bhringi Mahadev Anuchar 50 S T
Pita Amar Shashi Kumar Ghosh Cheye 20 S
Tumi Je Hao Se Hao 21 S T
He Gopal He Gopal Dekho Dekho Mor 32 S
He Muralidhar Tumi Chira Manohar 0 S
Man Chale Jai Akashe Hiya Ure Dhai 3
Jhili Mili Jhili Mili Lily Lily 4 T
Brindabane Brindabane Kheli Nachi 4 S T
Jago Paran Jago (1) 25 S
Jago Paran Jago (2) 26 S
Kanu Kukur 34 S T
Mata Mata Dashabhuja 49 S T
Krishna Name Kandbe Hiya 33 S T
Shashi Kumar.. Ghosh Shanta Nayan 1 S
Ananda Bhola Nirvana Dola 27 S T
Rama Raghava.. Rakshamam Krishna 36 S
Kabe Amar Dip Shikhati Jwaliye 2
Tomari Hok Jai Jai Jai E Katha Jena 29

wiki/my-indian-sunrise/my-indian-sunrise.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)