wiki:amar-janani-sabar-janani-ma-kali:amar-janani-sabar-janani-ma-kali

Amar Janani Sabar Janani Ma Kali

Composed on May. 16th, 1992

Lyrics:

Amar janani sabar janani ma Kali ma Kali ma Kali
Atmagyaner amrita dao ogo maramer marali

Song in:

wiki/amar-janani-sabar-janani-ma-kali/amar-janani-sabar-janani-ma-kali.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1