wiki:khama-karo-more-khama-karo-more-e:khama-karo-more-khama-karo-more-e

Khama Karo More Khama Karo More E

Composed on Jun. 15th, 1992

Lyrics:

Khama karo more khama karo more e adham shantane
Keno nahi jani malin e man tomare niyata hane

Song in:

wiki/khama-karo-more-khama-karo-more-e/khama-karo-more-khama-karo-more-e.txt · Last modified: 2024/07/09 09:39 by 127.0.0.1