wiki:sanjher-tara-part-2:sanjher-tara-part-2

Sanjher Tara, Part 2

100 Bengali songs, published on 2001-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jadi Tumi Kabhu Dekho Karo Dosh Dure 101
Chinta Jagate Ati Asohai 102 S
Hate Chaho Jadi Prabhur Dulal Hate Habe 103 S
Habo Ami Habo Ami Paramer Priyatama 104 S
Karma Dharma Bir Jara Jyotir Dishari Habe 105 S
Chaho Jadi Hate Tumi Debasena Shesh Karo 106 S
Sabar Sathe Jog Diye Aj Ami Chalechhi Hiyar 107 S
Ore Deha Pran Man Utho Jege Utho Jege 108 S
Janina.... Keno Ami Kabhu Toma Lagi Prabhu 109 S
Jani.... Akarane Priyatame Hani 110 S
Dikkha Dao Go.. Prabhu Kripar Khamar 111 S
Amiya Nayan Amiya Charan Jagan Mohini 112 S A
Man Khanire Karte Giye Shanta Hayegelam 113
Paramanande Hriday Gabhir Shuni Ami Aji 114
Godhuli Lagane Prashanti Mane 115
Nahi Chahi Man Nahi Chahi Dhan Chahi 116
Sunam Kunam Nahi Chahi Ami Sunam 117 S
Hiyar Bhumite Hate Jadi Pari Krishan Pabo 118
Hriday Mama Nitya Sahe Maner Praner Titkari 119 S
Chanchalata Chanchalata Maner Praner 120 S
Mane Prane Mor Ati Ghor Khuhelikha Kotha 121 S
Jasher Basana Dure Phele Dibo Aji Rabo 122 S
Paran Amar Kupita Satata Thake Hai Prabhu 123 S
Tomar Charane Labhite Sharan Keno Ami 124
Bhitar Jagate Tomare Pujite 125 S
Bhalo Jadi Nahi Lage Urdhe Jete Shikkha 126 S
Bahir Jibane Ami Hate Chahi Tirtankar Bhitar 127 S A
Bela Chale Jai Ajo Bhalo Lage Shudhu 128 S
Parer Katha Bhebe Mari Parer Katha Bhebe 129
Pujite Tomare Asim Bhakati Dao Go Amare 130 S
Pran Gabhire Ke Amare Dak Dilo Aj Dak Dilo 131 S
Naba Eshanar Naba Preranar Labhilam Aji 132
Brahmadesher Atithi Sebar Nai Je Kadapi 133
Brahmadesher Tyager Sima Nai Je Nai Je 134
Hriday Gabhire Labhi Je Ajike Prashanti 135 S
Eso.. Prabhu Premananda Laho Laho Mor 136
Puta Namrata Shikhite Chahile Eso Go 137 S
Amar Truti Nai Je Sima Kebal Dekhi Parer 138 S A
Bajao Bheri Bajao Bheri Bajao Prabhur Bijoy 139 S A
Cheyechhilam Sabar Sera Hate Maha Jogi 140
Nahi Jani Keman Kare Hayegelam Bhog 141
Jai Je Chale Bela Ore Jai Je Chale Bela Dube 142 S
Jante Kabhu Chahi Na Je Maner Matigati 143 S
Bindu Matra Marichi Chahigo Bindu Matra 144 S
Hiyar Bagane Bandhu Amar Urdher Madal 145
Man Pran Sathe Ami Kari Hai Ati Misha Mishi 146 S
Hiya Chahe Dibarati Thakte Niralai Ashan 147
Jani Jani Jiban Maran Kebal Prahelika Nahi 148 S
Satyata Nityata Ek Sathe Chale Mithyar Prachir 149
Mahima Garima Labhite Paribo Atmatyager 150 S
Tapasya Lagi Tapoban Prayojan 151 T
Madhur Prate Gabhir Rate Kari Tomar Puja 152
Keno Deri Samay Halo Shubha Samay Halo 153
Prati Chintai Dao More Prabhu Madhumoy 154 S
Dure Bahu Dure Garimasi.. Ghor Achetane 155
Balo.. Kemane Pujibo Janani Tomar Ratula 156 S A
Nabin Juger Nabin Ashai Phutibo Amije 157
Ase Jara Jabe 158 S A
Jadu Bangshe Janmechhile 159 S T
Nirjanata Chahi Ami Chahi Nirjanata 160
Parashuna Nahi Kari Shudhu Kari Mago Ami 161 S
Bhabi Jabe Ami Nirdosh Dhara Kare Upahas 162
Shanti Pabo Tripti Pabo Raile Nirbili Rakhbo 163
Jara Kare Mayer Puja Nirbishesh Tara Pabe 164
Kanur Nupur Barai Madhur Kanur Nupur 165 S
Nahi Ami Pranakasher Niradh Baran Amai 166
Karma Srote Bhese Chale Nai Je Nishtar 167
Laho Laho Prabhu Mama Hiya Khetra Jachi 168
Aghater Par Aghat Karechhe Dharanir Anyai 169 S A
Parer Katha Shunbona Go Shunbona Maner 170 S
Hiyar Bani Shunbo Kebal 171 T
Bhitar Jagate Nahi Kichu Pathaniya Bahir 172 S
Bhitar Jagate Prabhu Lagi Krandan Bhitar 173 S
Bidhatar Kripa Peyechhe Jahara Manibena 174 S
Jedike Takai Sedike Nehari Bhagyer Upahas 175
Andhar Sathe Karbo Larai Karbona Ar Palayan 176 S A
Bahir Jagate Karuna Parjyatan Bhitar Jagate 177 S A
Man Chahina Dhan Chahina Chahina Ar Sukh 178 S
Bhakti Mulak Gan Gahile Bhakti Mulak Gan 179 S
Ogo Mahadev Ogo Ashutosh Bhutanath 180 S
Prabhur Kache Jete Amar Lagbena Je Jan 181 S
Bahu Rup Dhari He Param Pita Tumi Bahu 182 S A
Bhul Kareo Chaibona Man Kabhu Jasha 183 S
Bina Doshe Baroi Nithur Aghat Peye Thaki 184
Tripti Lagi Kande Sabai Tripti Lagi Kande 185 S
Khola Mandire Bhola Nartan 186 S T
Maner Bane Hiya Kusum Phutena Go Phutena 187
Gan Likhite Bhalo Lage Gan Gahite Lage 188 S
Ganer Majhe Amar Swapan Ganer Majhe 189 S
Gan Amare Bishwa Premik Karechhe Gan 190 S
Jahar Majhe Ganer Abhab Malin Kathin Tahar 191
Je Hayechhe Gan Fuara Se Je Sabar Ankhir 192 S
Amar Ganer Arati Kadapi Nahe Keha Ami 193 S A
Dhanya Ami Bishwa Pitar Bijay Giti Geye 194
Sakal Asha Purna Habe Mayer Charan Rakhle 195 S
Amar Sudha Karte Pan Paran Kare Mor 196 S A
Din Rajani Palan Jara Kare Dharar Niti 197
He Param Pita Shikhao Amare Amar Purir 198
Mayer Bani Karte Prachar Jader Kare Bhoy 199 S
Asha Hara Disha Hara Jader Jiban Pale Pale 200 S A

wiki/sanjher-tara-part-2/sanjher-tara-part-2.txt · Last modified: 2019/12/13 09:39 (external edit)