wiki:sanjher-tara-part-2:sanjher-tara-part-2

Sanjher Tara, Part 2

100 Bengali songs, published on 2001-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jadi Tumi Kabhu Dekho Karo Dosh Dure 101 S
Chinta Jagate Ati Asohai 102 S
Hate Chaho Jadi Prabhur Dulal Hate Habe 103 S
Habo Ami Habo Ami Paramer Priyatama 104 S
Karma Dharma Bir Jara Jyotir Dishari Habe 105 S
Chaho Jadi Hate Tumi Debasena Shesh Karo 106 S
Sabar Sathe Jog Diye Aj Ami Chalechhi Hiyar 107 S
Ore Deha Pran Man Utho Jege Utho Jege 108 S
Janina.... Keno Ami Kabhu Toma Lagi Prabhu 109 S
Jani.... Akarane Priyatame Hani 110 S
Dikkha Dao Go.. Prabhu Kripar Khamar 111 S
Amiya Nayan Amiya Charan Jagan Mohini 112 S A
Man Khanire Karte Giye Shanta Hayegelam 113 S
Paramanande Hriday Gabhir Shuni Ami Aji 114 S
Godhuli Lagane Prashanti Mane 115 S
Nahi Chahi Man Nahi Chahi Dhan Chahi 116 S
Sunam Kunam Nahi Chahi Ami Sunam 117 S
Hiyar Bhumite Hate Jadi Pari Krishan Pabo 118 S
Hriday Mama Nitya Sahe Maner Praner Titkari 119 S
Chanchalata Chanchalata Maner Praner 120 S
Mane Prane Mor Ati Ghor Khuhelikha Kotha 121 S
Jasher Basana Dure Phele Dibo Aji Rabo 122 S
Paran Amar Kupita Satata Thake Hai Prabhu 123 S
Tomar Charane Labhite Sharan Keno Ami 124 S
Bhitar Jagate Tomare Pujite 125 S
Bhalo Jadi Nahi Lage Urdhe Jete Shikkha 126 S
Bahir Jibane Ami Hate Chahi Tirtankar Bhitar 127 S A
Bela Chale Jai Ajo Bhalo Lage Shudhu 128 S
Parer Katha Bhebe Mari Parer Katha Bhebe 129 S
Pujite Tomare Asim Bhakati Dao Go Amare 130 S
Pran Gabhire Ke Amare Dak Dilo Aj Dak Dilo 131 S
Naba Eshanar Naba Preranar Labhilam Aji 132 S
Brahmadesher Atithi Sebar Nai Je Kadapi 133 S
Brahmadesher Tyager Sima Nai Je Nai Je 134 S
Hriday Gabhire Labhi Je Ajike Prashanti 135 S
Eso.. Prabhu Premananda Laho Laho Mor 136 S
Puta Namrata Shikhite Chahile Eso Go 137 S
Amar Truti Nai Je Sima Kebal Dekhi Parer 138 S A
Bajao Bheri Bajao Bheri Bajao Prabhur Bijoy 139 S A
Cheyechhilam Sabar Sera Hate Maha Jogi 140 S
Nahi Jani Keman Kare Hayegelam Bhog 141 S
Jai Je Chale Bela Ore Jai Je Chale Bela Dube 142 S
Jante Kabhu Chahi Na Je Maner Matigati 143 S
Bindu Matra Marichi Chahigo Bindu Matra 144 S
Hiyar Bagane Bandhu Amar Urdher Madal 145 S
Man Pran Sathe Ami Kari Hai Ati Misha Mishi 146 S
Hiya Chahe Dibarati Thakte Niralai Ashan 147 S
Jani Jani Jiban Maran Kebal Prahelika Nahi 148 S
Satyata Nityata Ek Sathe Chale Mithyar Prachir 149 S
Mahima Garima Labhite Paribo Atmatyager 150 S
Tapasya Lagi Tapoban Prayojan 151 S T
Madhur Prate Gabhir Rate Kari Tomar Puja 152 S
Keno Deri Samay Halo Shubha Samay Halo 153 S
Prati Chintai Dao More Prabhu Madhumoy 154 S
Dure Bahu Dure Garimasi.. Ghor Achetane 155 S
Balo.. Kemane Pujibo Janani Tomar Ratula 156 S A
Nabin Juger Nabin Ashai Phutibo Amije 157 S
Ase Jara Jabe 158 S A
Jadu Bangshe Janmechhile 159 S T
Nirjanata Chahi Ami Chahi Nirjanata 160 S
Parashuna Nahi Kari Shudhu Kari Mago Ami 161 S
Bhabi Jabe Ami Nirdosh Dhara Kare Upahas 162 S
Shanti Pabo Tripti Pabo Raile Nirbili Rakhbo 163 S
Jara Kare Mayer Puja Nirbishesh Tara Pabe 164 S
Kanur Nupur Barai Madhur Kanur Nupur 165 S
Nahi Ami Pranakasher Niradh Baran Amai 166 S
Karma Srote Bhese Chale Nai Je Nishtar 167 S
Laho Laho Prabhu Mama Hiya Khetra Jachi 168 S
Aghater Par Aghat Karechhe Dharanir Anyai 169 S A
Parer Katha Shunbona Go Shunbona Maner 170 S
Hiyar Bani Shunbo Kebal 171 S T
Bhitar Jagate Nahi Kichu Pathaniya Bahir 172 S
Bhitar Jagate Prabhu Lagi Krandan Bhitar 173 S
Bidhatar Kripa Peyechhe Jahara Manibena 174 S
Jedike Takai Sedike Nehari Bhagyer Upahas 175 S
Andhar Sathe Karbo Larai Karbona Ar Palayan 176 S A
Bahir Jagate Karuna Parjyatan Bhitar Jagate 177 S A
Man Chahina Dhan Chahina Chahina Ar Sukh 178 S
Bhakti Mulak Gan Gahile Bhakti Mulak Gan 179 S
Ogo Mahadev Ogo Ashutosh Bhutanath 180 S
Prabhur Kache Jete Amar Lagbena Je Jan 181 S
Bahu Rup Dhari He Param Pita Tumi Bahu 182 S A
Bhul Kareo Chaibona Man Kabhu Jasha 183 S
Bina Doshe Baroi Nithur Aghat Peye Thaki 184 S
Tripti Lagi Kande Sabai Tripti Lagi Kande 185 S
Khola Mandire Bhola Nartan 186 S T
Maner Bane Hiya Kusum Phutena Go Phutena 187 S
Gan Likhite Bhalo Lage Gan Gahite Lage 188 S
Ganer Majhe Amar Swapan Ganer Majhe 189 S
Gan Amare Bishwa Premik Karechhe Gan 190 S
Jahar Majhe Ganer Abhab Malin Kathin Tahar 191 S
Je Hayechhe Gan Fuara Se Je Sabar Ankhir 192 S
Amar Ganer Arati Kadapi Nahe Keha Ami 193 S A
Dhanya Ami Bishwa Pitar Bijay Giti Geye 194 S
Sakal Asha Purna Habe Mayer Charan Rakhle 195 S
Amar Sudha Karte Pan Paran Kare Mor 196 S A
Din Rajani Palan Jara Kare Dharar Niti 197 S
He Param Pita Shikhao Amare Amar Purir 198 S
Mayer Bani Karte Prachar Jader Kare Bhoy 199 S
Asha Hara Disha Hara Jader Jiban Pale Pale 200 S A

wiki/sanjher-tara-part-2/sanjher-tara-part-2.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)