wiki:sanjher-tara-part-2:sanjher-tara-part-2

Sanjher Tara, Part 2

100 Bengali songs, published on 2001-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jadi Tumi Kabhu Dekho Karo Dosh Dure 1 S
Chinta Jagate Ati Asohai 2 S
Hate Chaho Jadi Prabhur Dulal Hate Habe 3 S
Habo Ami Habo Ami Paramer Priyatama 4 S
Karma Dharma Bir Jara Jyotir Dishari Habe 5 S
Chaho Jadi Hate Tumi Debasena Shesh Karo 6 S
Sabar Sathe Jog Diye Aj Ami Chalechhi Hiyar 7 S
Ore Deha Pran Man Utho Jege Utho Jege 8 S
Janina.... Keno Ami Kabhu Toma Lagi Prabhu 9 S
Jani.... Akarane Priyatame Hani 10 S
Dikkha Dao Go.. Prabhu Kripar Khamar 11 S
Amiya Nayan Amiya Charan Jagan Mohini 12 S A
Man Khanire Karte Giye Shanta Hayegelam 13 S
Paramanande Hriday Gabhir Shuni Ami Aji 14 S
Godhuli Lagane Prashanti Mane 15 S
Nahi Chahi Man Nahi Chahi Dhan Chahi 16 S
Sunam Kunam Nahi Chahi Ami Sunam 17 S
Hiyar Bhumite Hate Jadi Pari Krishan Pabo 18 S
Hriday Mama Nitya Sahe Maner Praner Titkari 19 S
Chanchalata Chanchalata Maner Praner 20 S
Mane Prane Mor Ati Ghor Khuhelikha Kotha 21 S
Jasher Basana Dure Phele Dibo Aji Rabo 22 S
Paran Amar Kupita Satata Thake Hai Prabhu 23 S
Tomar Charane Labhite Sharan Keno Ami 24 S
Bhitar Jagate Tomare Pujite 25 S
Bhalo Jadi Nahi Lage Urdhe Jete Shikkha 26 S
Bahir Jibane Ami Hate Chahi Tirtankar Bhitar 27 S A
Bela Chale Jai Ajo Bhalo Lage Shudhu 28 S
Parer Katha Bhebe Mari Parer Katha Bhebe 29 S
Pujite Tomare Asim Bhakati Dao Go Amare 30 S
Pran Gabhire Ke Amare Dak Dilo Aj Dak Dilo 31 S
Naba Eshanar Naba Preranar Labhilam Aji 32 S
Brahmadesher Atithi Sebar Nai Je Kadapi 33 S
Brahmadesher Tyager Sima Nai Je Nai Je 34 S
Hriday Gabhire Labhi Je Ajike Prashanti 35 S
Eso.. Prabhu Premananda Laho Laho Mor 36 S
Puta Namrata Shikhite Chahile Eso Go 37 S
Amar Truti Nai Je Sima Kebal Dekhi Parer 38 S A
Bajao Bheri Bajao Bheri Bajao Prabhur Bijoy 39 S A
Cheyechhilam Sabar Sera Hate Maha Jogi 40 S
Nahi Jani Keman Kare Hayegelam Bhog 41 S
Jai Je Chale Bela Ore Jai Je Chale Bela Dube 42 S
Jante Kabhu Chahi Na Je Maner Matigati 43 S
Bindu Matra Marichi Chahigo Bindu Matra 44 S
Hiyar Bagane Bandhu Amar Urdher Madal 45 S
Man Pran Sathe Ami Kari Hai Ati Misha Mishi 46 S
Hiya Chahe Dibarati Thakte Niralai Ashan 47 S
Jani Jani Jiban Maran Kebal Prahelika Nahi 48 S
Satyata Nityata Ek Sathe Chale Mithyar Prachir 49 S
Mahima Garima Labhite Paribo Atmatyager 50 S
Tapasya Lagi Tapoban Prayojan 51 S T
Madhur Prate Gabhir Rate Kari Tomar Puja 52 S
Keno Deri Samay Halo Shubha Samay Halo 53 S
Prati Chintai Dao More Prabhu Madhumoy 54 S
Dure Bahu Dure Garimasi.. Ghor Achetane 55 S
Balo.. Kemane Pujibo Janani Tomar Ratula 56 S A
Nabin Juger Nabin Ashai Phutibo Amije 57 S
Ase Jara Jabe 58 S A
Jadu Bangshe Janmechhile 59 S T
Nirjanata Chahi Ami Chahi Nirjanata 60 S
Parashuna Nahi Kari Shudhu Kari Mago Ami 61 S
Bhabi Jabe Ami Nirdosh Dhara Kare Upahas 62 S
Shanti Pabo Tripti Pabo Raile Nirbili Rakhbo 63 S
Jara Kare Mayer Puja Nirbishesh Tara Pabe 64 S
Kanur Nupur Barai Madhur Kanur Nupur 65 S
Nahi Ami Pranakasher Niradh Baran Amai 66 S
Karma Srote Bhese Chale Nai Je Nishtar 67 S
Laho Laho Prabhu Mama Hiya Khetra Jachi 68 S
Aghater Par Aghat Karechhe Dharanir Anyai 69 S
Parer Katha Shunbona Go Shunbona Maner 70 S
Hiyar Bani Shunbo Kebal 71 S T
Bhitar Jagate Nahi Kichu Pathaniya Bahir 72 S
Bhitar Jagate Prabhu Lagi Krandan Bhitar 73 S
Bidhatar Kripa Peyechhe Jahara Manibena 74 S
Jedike Takai Sedike Nehari Bhagyer Upahas 75 S
Andhar Sathe Karbo Larai Karbona Ar Palayan 76 S A
Bahir Jagate Karuna Parjyatan Bhitar Jagate 77 S A
Man Chahina Dhan Chahina Chahina Ar Sukh 78 S
Bhakti Mulak Gan Gahile Bhakti Mulak Gan 79 S
Ogo Mahadev Ogo Ashutosh Bhutanath 80 S
Prabhur Kache Jete Amar Lagbena Je Jan 81 S
Bahu Rup Dhari He Param Pita Tumi Bahu 82 S A
Bhul Kareo Chaibona Man Kabhu Jasha 83 S
Bina Doshe Baroi Nithur Aghat Peye Thaki 84 S
Tripti Lagi Kande Sabai Tripti Lagi Kande 85 S
Khola Mandire Bhola Nartan 86 S T
Maner Bane Hiya Kusum Phutena Go Phutena 87 S
Gan Likhite Bhalo Lage Gan Gahite Lage 88 S
Ganer Majhe Amar Swapan Ganer Majhe 89 S
Gan Amare Bishwa Premik Karechhe Gan 90 S
Jahar Majhe Ganer Abhab Malin Kathin Tahar 91 S
Je Hayechhe Gan Fuara Se Je Sabar Ankhir 92 S
Amar Ganer Arati Kadapi Nahe Keha Ami 93 S A
Dhanya Ami Bishwa Pitar Bijay Giti Geye 94 S
Sakal Asha Purna Habe Mayer Charan Rakhle 95 S
Amar Sudha Karte Pan Paran Kare Mor 96 S A
Din Rajani Palan Jara Kare Dharar Niti 97 S
He Param Pita Shikhao Amare Amar Purir 98 S
Mayer Bani Karte Prachar Jader Kare Bhoy 99 S
Asha Hara Disha Hara Jader Jiban Pale Pale 100 S A

wiki/sanjher-tara-part-2/sanjher-tara-part-2.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1