wiki:names:names

Names

Songs with disciples' names – various dates

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
With My Purity-Heart
Guru, I Am with You
Daulot Stota Stota Daulot
Vikram Bhitar Jagate
Arun Tarun Tarun Arun Tara Dui T
Arun, Tarun
Ashrita (1)
Mount Kailash
Hiyamallar Param Prabhur T
O Heart-Hero
Hethai Hothai Dhara Sabhai Agraha
Hiya-Phul, Tumi Je Tomar Prabhur Putul
Heart-Flower
Ami Voirabh
Dyuloke Bhuloke Gurur Sebai
Ami Savyasachi T
Prabhur Swapan Karite Puran T
Flame: Shikha. Never the End
Chale Gele.. He Bhavani Rekhe Gele Rekhe
Padmasini T
Hita Prabhu Pade Abanita T
Meghabhuti Meghabhuti Doctor Chikitsak
Ami Sahishnu
Amar Nam Je Deepti Nai Je Agyan Supti
Paree Amar Nam Je Paree Nitya Prabhu
Nam Je Amar Duhita Jiban Amar Sampita
Amar Nam Je Govinda Govinda Kheyi Pheli
Gurur Datta Nam Je Amar Radha Devi
Ami Amar Nirabatar Asimatar Nilima S T
Nemi Amar Jiban Nadir S T
Bandhavi Madhumayi Anupama Toder
Meghabhuti.. Prabhur Kripai Prabhur
Tomar Bijoy Ketan Urate Dao More Aji
Paramer Duhita Charamer Nihita Bhagya
Ami Dhrubha Tara T
Purbita... Prabhu Pada Tale Tumi Dibarati
Jiban Amar Tomar Paye Dibarati Bileena Adar
Ami Susatya Ami Birvikrame Medinee
Agnikana
Keertivati.. Bibhur Paye Dibanishi Janaou Nati
Thaki Ami Abichal Jibana Samare T
In the Battlefield of Life
Ami Sundari
Suchatula Jiban Amar T
Jago Jago Shambhu Prabhu T
Awake, Awake, Shiva Lord
Sukhuki Ida Patterson T
Our Dear Sunil
Urdhe Urite Nimne Ghurite Nam Je Amar
Laho Anjali.. Mor Dao Pada Dhuli Dao S
Phantom Chanchal Lavanya
Ami Ami Ami Bikramaditya
Hiya Nabhoneele harale Amire Darashan Taba
He Vidyutonnati
Radha... Bhitar Bahir Shadha (2)
Nabhoneel Nabhoneel Sumadhur Sumadhur
Phul Bhagane Jyotir Shishu Ami Lohit Paree (2)
Guru’s Kailash
Nidrahara Ashru Dhara T
Pratyaya Pratyaya Canada Tanaya Atmatyage
I Am My Master’s Magician
Tumi Amar Sneher Putul Amar Ranjana (1)
Pale Pale Urdhe Ami Kare Arohan T
Chetana.... Tomar Majhare Bishal Dharar
Nemi Hiyai Janai Tomai T
Ogo Amar Nirabatar Asimatar Nilima
My Savita
Bhitare Pratibha Bahire Pratibha Jahar Jibane
Mandabhi.. Preranar Eshanar Bandabhi
Vinaya Tumi Je Shatata Shadoya
Ashrita: Unparalleled Champion
Parvati Dharanire Tumi Dao Ati Druta
Harit Amar Nam Kandi Abhiram Prabhur
Akuli Bidhatar Charan Duli
Suparashan.. Param Pita Chahe Tomar
Dharar Hiyar Ashru Nashini Moder S
Parama Janani Jagattarini S T
Along the Road of Eternity
Pavita Hridaye Biraje Tirtha Biraje Jyotir
Voikuntanath Eso Eso Laho Laho
Ami Deepti Ami Deepti
Mother Supreme, World-Pilot, Do Come S
I Look Better, I Feel Better
Softness, Sweetness in Beauty’s Frame
I Am Savyasachi
Tumi Amar Sneher Putul Amar Ranjana (2) S
Phul Bhagane Jyotir Shishu Ami Lohit Paree (3)
Command, Victor
Minati Amar Tomara Charane T
My Lord, You Are My All
Dhanya Dhanya Panchajanya
Victory, Victory
Vyakulata Dao
Asprihanal Asprihanal Asprihanal
Frisbee, Frisbee, Frisbee!
Bahir Jibane Ati Druta Gami Tumi Je Sopan
Diganta Diganta Diganta
Stutisheel Stutisheel Stutisheel Alakananda
Rathin Rathin Rathin Rathin Tomar Hriday
Turiya Dhamer Jatri Ami
Ashish Ashish Laho Laho Mor T

wiki/names/names.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)