wiki:jakhan-habe-swarga-rajya:jakhan-habe-swarga-rajya

Jakhan Habe Swarga Rajya

36 Bengali songs, published on 1988-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Bahudur Hate Esechi Namiya 1 S
Chalre Chalre Chal Mukti Shikhar Dal 2 S
Amar Amire Nashite Dharai Esechi Amar 3 S
Ekhano Tomare Janite Chahina Pujite 4 S
Tumije Tomar Kripar Baridhi Amije Khudra 5 S
Mago Jani Tumi Amar Jadi Tomai Chai 6 S
Anu Hate Anu Chira Sumahan Hayecho 7 S
Tomare Prachar Kara Amar Sadhana 8 S
Rakhibona Kono Chinta Ami O Amar Ek 9 S
Charidike Ghire Ache Abhab Anartan 10 S
Pashur Deha Amar Hale Hanahani Karbo 11 S
Sahiyachi Kato Byetha Taito Bujhi Byetha 12 S
Jakhan Habe Swarga Rajya Pratishtha Ei (1) 13 S
Nitya Sathi Shanti Mukti Chhila Jani Amar 14 S
Amar Prane Jege Uthe Tumi O Pao Kastha 15 S
Shudhu Byatha Sahe Chali Kotha Pratikar 16 S
Amar Amire Na Nashite Dharai Esechi 17 S
Chinta Amar Udash Habe Ei Barashai Achi 18 S
Amar Hiyar Kusumer Mala Tomar Charane 19 S
Nutan Bhore Nutan Asha Phutbe Amar 20 S
Jiban Samare Bijoyi Haibo Ei Je Amar Pan 21 S
Laho Laho Mor Nutan Barashe Pabitra 22 S
Hiyar Kanna Nahi Jeno Thame Ei Shudhu 23 S
Bishwa Pita Nitya Eso Khulo Amar Ruddha 24 S
Kato Shatobar Khulechi Bendechi Antara 25 S
Khudra Amar Hiya Mahan Tomar Hiya 26 S
Pashur Deha Amar Hale Hana Hani 27 S
Sahiyachi Kato Byatha Taito Bujhi Byatha 28 S
Jakhan Habe Swarga Rajya Pratishtha Ei (2) 29 S
Nitya Sathi Shanti Mukti Chila Ami Amar 30 S
Swadhin Keha Nahi Mora Basi Buto Purba 31 S
Sakaler Shanti Sakaler Tripti Amar Sartha 32 S
Ami Sadharan Ati Sadharan Keha Kandi 33 S
Boichitra Chai Bara Chhoto Bhalo Manda 34 S
Dake Amai Dake Sab Dik Hate Shudhu 35 S
Ogo Amar Chira Apan Kothai Ekhan Acho 36 S

wiki/jakhan-habe-swarga-rajya/jakhan-habe-swarga-rajya.txt · Last modified: 2024/07/09 09:39 by 127.0.0.1