wiki:jakhan-habe-swarga-rajya:jakhan-habe-swarga-rajya

Jakhan Habe Swarga Rajya

36 Bengali songs, published on 1988-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Bahudur Hate Esechi Namiya 1
Chalre Chalre Chal Mukti Shikhar Dal 2
Amar Amire Nashite Dharai Esechi Amar 3
Ekhano Tomare Janite Chahina Pujite 4
Tumije Tomar Kripar Baridhi Amije Khudra 5
Mago Jani Tumi Amar Jadi Tomai Chai 6
Anu Hate Anu Chira Sumahan Hayecho 7
Tomare Prachar Kara Amar Sadhana 8
Rakhibona Kono Chinta Ami O Amar Ek 9
Charidike Ghire Ache Abhab Anartan 10
Pashur Deha Amar Hale Hanahani Karbo 11
Sahiyachi Kato Byetha Taito Bujhi Byetha 12
Jakhan Habe Swarga Rajya Pratishtha Ei (1) 13
Nitya Sathi Shanti Mukti Chhila Jani Amar 14
Amar Prane Jege Uthe Tumi O Pao Kastha 15
Shudhu Byatha Sahe Chali Kotha Pratikar 16
Amar Amire Na Nashite Dharai Esechi 17
Chinta Amar Udash Habe Ei Barashai Achi 18
Amar Hiyar Kusumer Mala Tomar Charane 19
Nutan Bhore Nutan Asha Phutbe Amar 20
Jiban Samare Bijoyi Haibo Ei Je Amar Pan 21
Laho Laho Mor Nutan Barashe Pabitra 22
Hiyar Kanna Nahi Jeno Thame Ei Shudhu 23
Bishwa Pita Nitya Eso Khulo Amar Ruddha 24
Kato Shatobar Khulechi Bendechi Antara 25
Khudra Amar Hiya Mahan Tomar Hiya 26
Pashur Deha Amar Hale Hana Hani 27
Sahiyachi Kato Byatha Taito Bujhi Byatha 28
Jakhan Habe Swarga Rajya Pratishtha Ei (2) 29
Nitya Sathi Shanti Mukti Chila Ami Amar 30
Swadhin Keha Nahi Mora Basi Buto Purba 31
Sakaler Shanti Sakaler Tripti Amar Sartha 32
Ami Sadharan Ati Sadharan Keha Kandi 33
Boichitra Chai Bara Chhoto Bhalo Manda 34
Dake Amai Dake Sab Dik Hate Shudhu 35
Ogo Amar Chira Apan Kothai Ekhan Acho 36

wiki/jakhan-habe-swarga-rajya/jakhan-habe-swarga-rajya.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)