wiki:shudhu-byatha-sahe-chali-kotha-pratikar:shudhu-byatha-sahe-chali-kotha-pratikar

Shudhu Byatha Sahe Chali Kotha Pratikar

Composed on Dec. 29th, 1998

Lyrics:

Shudhu byatha sahe chali kotha pratikar
Dhangsa karo jetha jato achhe andhakar
Purbachale gyana rabi kari namaskar

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/shudhu-byatha-sahe-chali-kotha-pratikar/shudhu-byatha-sahe-chali-kotha-pratikar.txt · Last modified: 2019/12/15 09:39 (external edit)