wiki:ogo-debashishu-meri-kole-jishu-kiba:ogo-debashishu-meri-kole-jishu-kiba

Ogo Debashishu Meri Kole Jishu Kiba

Lyrics:

Ogo debashishu Meri kole Jishu
Kiba aparup murati mohan
Paramanande nartane rato
Akash abani taraka tapan
Geye taba agamani anahata jaya dhwani

Song in:

wiki/ogo-debashishu-meri-kole-jishu-kiba/ogo-debashishu-meri-kole-jishu-kiba.txt · Last modified: 2022/07/02 09:40 (external edit)