wiki:janani-abhoya-janani-bijoya-karuna:janani-abhoya-janani-bijoya-karuna

Janani Abhoya Janani Bijoya Karuna

Lyrics:

Janani abhoya janani bijoya
Karuna baridhi janani
Taba pade aji rekhechi ar
Agyan ghor abani

Song in:

wiki/janani-abhoya-janani-bijoya-karuna/janani-abhoya-janani-bijoya-karuna.txt · Last modified: 2023/10/16 09:39 by 127.0.0.1