wiki:hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye:hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye

Hai Hai Hai Pran Gabhire Nahi Khunji Ashru Diye

Composed on May. 30th, 1995

Lyrics:

Hai hai hai
Pran gabhire nahi khunji
Ashru diye nahi puji

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye/hai-hai-hai-pran-gabhire-nahi-khunji-ashru-diye.txt · Last modified: 2018/08/04 14:49 (external edit)