wiki:childrens-songs-part-3:childrens-songs-part-3

Children’s Songs, Part 3

52 Bengali songs for children from August, 1990

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Supreme, I Love You
Keman Kare Tomai Ami Daki Tumi Jadi
Matai Amar Rakbo Ebar Tomar Charan Tale
Ogo Amar Gopan Hiyar Sunil Amar Pakhi
Kusumita Chitte Pujibo Tomai Ratula
Nil Akashe Pakhir Mato Urbe Amar Man
Jiban Lila Sanga Nahi Habe Raibo Shudhu
Samarpaner Sudha Sangit Keshi Tabe Aji
Daya Mayer Dayai Kari Alpa Mulya
Ashar Sathe Khelbo Ami Ashar Sathe (2)
Kari Jakhan Prathana Satya Bastu Shanti
Bupader Dhoy Nahi Kabhu Karibe Poshan
Bandi Jiban Nabe Suru Amar Atmar Khalo
Balen Ekti Gopan Satya Pita Amar Shuno
Param Data Shikkha Data Amar Atmaram
Kare Shudhu Rasikata Akaran Amar Kalo
Dine Rate Kandbo Ami Shishur Mato Ke
Sabare Janite Chahi Nijere Janite Chahina
Aj Sarale Akash Bate
Kothai Akuti Kothai Bhakati Kothai Chokher
Bidai Dine Dharar Sathe
Bhitare Bahire Prabhur Bijoy Gan Gahi
Sukher Dine Dukher Rate Eki Hiya Bakhi
Basana Dake Eshana Dake Dake Sabai
Dakite Chahina Kandite Chahina Chahina
Mukti Lagi Jete Habe Hiya Pure Jete Habe
Nahi Jani Hai Keno Nahi Pai Hriday
Hriday Duar Khulibar Lagi Kato Bhabe Ami
Phutte Chahi Tarar Mato Hiya Gagane
Rupantar.. Chahe Aj Tomare Mor Antar
Kandte Habe Chahi Jadi Pete Kichu Ghure
Daya Kare Amar Tare Swarga Amar Karo
Daya Kare Amar Tare Jagat Mata Karo
Bhalo Baso Kimba Nahi Baso Bhalo
Chinta Roge Rugna Mor Man Dubu Dubu
Kali Hate Esechilam Tomar Kache Prabhu
Esechilam Hate Maha Kal Jini Deken
Jato Shato Upahar Karecho Arpan Narayan
Manti Amar Karte Chahe Abishkar Nutan
Hiya Majhi Hiya Tari Hiya Nadi Priti Diye
Chahina Man Chahina Ban
Golap Kamal Niye Aji Tomar Kache Esechi
Jani..... Tumi Prabhu Tomar Kripar Charan
Amare Tushite Dibanishi Ami Tomare
Haste Giye Kandi Ami Kandte Giye Hasi
Purna Habe Sakal Asha Purna Habe Jani
Kon Sudure Hiyar Trisha Kon Sudure
Jiban Sheshe Maran Rate Tomar Dekha
Jedike Jakai Heri Shudhu Mor Karuna
Kato Katha Balar Ache Samoy Kothai
Chokher Jale Daki Bale Dekha Tomar

wiki/childrens-songs-part-3/childrens-songs-part-3.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)