wiki:aj-sarale-akash-bate:aj-sarale-akash-bate

Aj Sarale Akash Bate

Composed on Aug. 6th, 1990

Lyrics:

Aj sakale akash bate baroi madhur
Sabai apan amar bhitar nai je sudur

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/aj-sarale-akash-bate/aj-sarale-akash-bate.txt · Last modified: 2017/05/15 11:01 (external edit)