wiki:amar-mata-sonali-kali-karuna-mayi:amar-mata-sonali-kali-karuna-mayi

Amar Mata Sonali Kali Karuna Mayi

Composed on Dec. 30th, 1990

Lyrics:

Amar mata sonali Kali karuna mayi
Karibe more atma tyagi bishwa jayi

Song in:

wiki/amar-mata-sonali-kali-karuna-mayi/amar-mata-sonali-kali-karuna-mayi.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1