wiki:tomar-bani-karbo-prachar:tomar-bani-karbo-prachar

Tomar Bani Karbo Prachar

51 Bengali songs, published on 1995-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Ogo Amar Praner Prabhu Gupta Bhagaban 1 S
Ami Deha Noi Deher Byatha Deha Sahe 2 S
Shantir Pane Satyer Pane Jaha Tane Taha 3 S
He Madhumoy Tomari Hok Joy Tomar 4 S
Mishe Jadi Jai Amar Pran Sathe Bishwa 5 S
Jaha Bhabi Taha Diye Ghire Thake Moder 6 S
Jara Thake Chetanate Sadharan Dukha 7 S
Kari Jadi Mor Chetanar Naba Deba 8 S
Chilam Sukhe Chilam Bhule Dile Dukha 9 S
Seba Adhikar Ache Sabar Jara Bhabe 10 S
Jara Bale Eto Kebal Ichchha Bidhatar 11 S
Mariya Na Mare Ahangkar Dhare Kata 12 S
Ki Sundaro Ki Sundaro Kata Manahara 13 S
Shubha Chinta Nitya Jena Thake Amai 14 S
Mangala Hok Mangala Hok Dur Kare Dao 15 S
Bishwa Jakhan Habe Apan Habo Sabar 16 S
Dhuper Dhowa Urdhe Uthe Charidike 17 S
Sabai Jakhan Habe Apan Chira Apan 18 S
Apan Bhabe Bibhor Haye Ami Atmananda 19 S
Nahi Kare Panta Tahar Debata Amar 20 S
Brahma Lokhe Kothai Uday Kothai Asta 21 S
Akash Brahma Man O Brahma Ami 22 S
Chakkhu Karna Bakya Gyan Adi Kari 23 S
Agni Vayu Surjya 24 S
Jar Sankalpa Jato Bara Tini Tata Maha 25 S
Hrid Akashe Jib Shib Sathe Mile Ekakar 26 S
Chira Sthayi Nahe Karma Phal Karma Hale 27 S
Ma Ma Bale Japi Mantra Dube Gechhe 28 S
Nitya Kare Smaran Maran Ar Atma 29 S
Bidhatar Tripti Lagi Hasi Kanna Jiban 30 S
Kothai Thaken Sarba Shakti Man Marbar 31 S
Jaha Bhabi Sei Chetanar Sathe Mile Haye 32 S
Antara Atma Ese Satya Hate Kare Sada 33 S
Sagar Hate Ese Nadi Sagar Buke Habe 34 S
Ami Atma Nityanandamoy 35 S
Loker Mukhe Jai Parajai Satya Kichhui 36 S
Amar Dukha Seto Abhyudoy Amar Sei Ek 37 S
Gahi Gahi Tomar Kripar Bijoy Gahi Chahi 38 S
Japan.... Shobhanar Preranar Mahadan 39 S
Japan... Bhitare Bahire Jyotir Sopan 40 S
Japan.... Unnati Lagi Bhitare Bahire 41 S
Tomar Bani Karbo Prachar Bishwa Bhuban 42 S
Phuler Mato Phutte Jadi Nahi Pari Keman 43 S
Ashar Swapan Nirash Haibe Bhabi Nai 44 S
Pran Gabhire Na Thakile Bhakti Shikha 45 S
Gayika... Jibane Marane Sadhika Radhika 46 S
Swapan Hase Swapan Nache Bastabata 47 S
Debar Mato Nai Je Kichui Nai Pabar Mato 48 S
Tomar Lagi Hriday Nahi Jage Prati Khane 49 S
Tomar Katha Bhakti Bhare Shunte Nahi 50 S
Na Dakile Na Kandile Na Dharile Tomar 51 S

wiki/tomar-bani-karbo-prachar/tomar-bani-karbo-prachar.txt · Last modified: 2024/07/24 09:39 by 127.0.0.1