wiki:tomar-bani:tomar-bani

Tomar Bani

51 Bengali songs, published on 1995-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Ogo Amar Praner Prabhu Gupta Bhagaban 1
Ami Deha Noi Deher Byatha Deha Sahe 2
Shantir Pane Satyer Pane Jaha Tane Taha 3
He Madhumoy Tomari Hok Joy Tomar 4
Mishe Jadi Jai Amar Pran Sathe Bishwa 5
Jaha Bhabi Taha Diye Ghire Thake Moder 6
Jara Thake Chetanate Sadharan Dukha 7
Kari Jadi Mor Chetanar Naba Deba 8
Chilam Sukhe Chilam Bhule Dile Dukha 9
Seba Adhikar Ache Sabar Jara Bhabe 10
Jara Bale Eto Kebal Ichchha Bidhatar 11
Mariya Na Mare Ahangkar Dhare Kata 12
Ki Sundaro Ki Sundaro Kata Manahara 13
Shubha Chinta Nitya Jena Thake Amai 14
Mangala Hok Mangala Hok Dur Kare Dao 15
Bishwa Jakhan Habe Apan Habo Sabar 16
Dhuper Dhowa Urdhe Uthe Charidike 17
Sabai Jakhan Habe Apan Chira Apan 18
Apan Bhabe Bibhor Haye Ami Atmananda 19
Nahi Kare Panta Tahar Debata Amar 20
Brahma Lokhe Kothai Uday Kothai Asta 21
Akash Brahma Man O Brahma Ami 22
Chakkhu Karna Bakya Gyan Adi Kari 23
Agni Vayu Surjya 24
Jar Sankalpa Jato Bara Tini Tata Maha 25
Hrid Akashe Jib Shib Sathe Mile Ekakar 26
Chira Sthayi Nahe Karma Phal Karma Hale 27
Ma Ma Bale Japi Mantra Dube Gechhe 28
Nitya Kare Smaran Maran Ar Atma 29
Bidhatar Tripti Lagi Hasi Kanna Jiban 30
Kothai Thaken Sarba Shakti Man Marbar 31
Jaha Bhabi Sei Chetanar Sathe Mile Haye 32
Antara Atma Ese Satya Hate Kare Sada 33
Sagar Hate Ese Nadi Sagar Buke Habe 34
Ami Atma Nityanandamoy 35
Loker Mukhe Jai Parajai Satya Kichhui 36
Amar Dukha Seto Abhyudoy Amar Sei Ek 37
Gahi Gahi Tomar Kripar Bijoy Gahi Chahi 38
Japan... Bhitare Bahire Jyotir Sopan 40
Tomar Bani Karbo Prachar Bishwa Bhuban 42
Phuler Mato Phutte Jadi Nahi Pari Keman 43
Ashar Swapan Nirash Haibe Bhabi Nai 44
Pran Gabhire Na Thakile Bhakti Shikha 45
Gayika... Jibane Marane Sadhika Radhika 46
Swapan Hase Swapan Nache Bastabata 47
Debar Mato Nai Je Kichui Nai Pabar Mato 48
Tomar Lagi Hriday Nahi Jage Prati Khane 49
Tomar Katha Bhakti Bhare Shunte Nahi 50
Na Dakile Na Kandile Na Dharile Tomar 51
Japan.... Shobhanar Preranar Mahadan 39 S
Japan.... Unnati Lagi Bhitare Bahire 41 S

wiki/tomar-bani/tomar-bani.txt · Last modified: 2019/06/17 09:39 (external edit)