wiki:swapna-darshi-haye-tumi-param-pitar:swapna-darshi-haye-tumi-param-pitar

Swapna Darshi Haye Tumi Param Pitar

Composed on Dec. 23rd, 1989

Lyrics:

Swapna darshi haye tumi param pitar
Karo nitya sneha adhikar
Prem bhara hriday hate param pitar
Pabe shanti jyoti parabar

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/swapna-darshi-haye-tumi-param-pitar/swapna-darshi-haye-tumi-param-pitar.txt · Last modified: 2022/01/18 09:39 (external edit)