wiki:sudur-desher-sonali-swapan-khani:sudur-desher-sonali-swapan-khani

Sudur Desher Sonali Swapan Khani

Lyrics:

Sudur desher sonali swapan khani
Dharar gahane bakke kemane tanibo
Nahi jani nahi jani
Jani shudhu prabhu
Swapan amar tomar kripar madhu bhandan
Taba asimer alok pijush bani

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/sudur-desher-sonali-swapan-khani/sudur-desher-sonali-swapan-khani.txt · Last modified: 2024/04/12 09:39 by 127.0.0.1