wiki:shyama-sangit:shyama-sangit

Shyama Sangit

70 Kali bhajans, published on 1997-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Urdha Jagate Kali Janani Nehari Sonali 3
Mata Kali Mata Tara Mago Mor Maha Kara 47
Mata... Shakti Dao More Aji Puta Bhakti 48
Kali Mata Ambika Mangala Mago Mago E 49
Joge Sari Jagat Mata Bhavatarini Ami Hate 50
Maha Devi Kapalini Mago Bhagabati Nahi 51
Ma Je Amar Kripa Moyi 68 T
Sudha Tarangi Nivedan Lakhina Sudha 40
Mago Karli Ki Karli Mukh Phiraye Chali 52
Ashar Kusum Haye Mago Tomar Paye 53
Kali Amar Mayer Nam 6 T
Kalir Khama Amar Nam Kalir Charan Amar 7
Rakta Jaba Rakta Jaba 54 T
Flower Rakta Jaba 55
Bishwa Mayi Keman Kare 56 T
O All-Pervading Mother of the Universe 57
Kalo Tumi Naha Mago 58 T
O Mother, Black You Are Not 59
Kring Kali.. Taba Paye Rakhi Mor Arghya 36
Kali Bhoyali Kali Dayali Kali Janani Kali 37
Je Peyeche Kalir Dekha Se Peyeche Sab 38
Kali Krishna.. Ek Ore Tora Paran Bhare 31
Shakti De Ma Shakti De Ma Shakti Plaban 30
Shyama Amar Chaowa 60 T
Mother Kali, You Are My Desire-Choice 61
Shyama Sangit Tumi Je Amar 62 T
Mother Kali’s Music-Songs 63
Jagat Bale Kali Kalo 64 T
My Mother Kali 65
Rakho Rakho Mago Amai 66 T
Mother, Place Me 67
Mago Dehe Pap Prane Pap Mane Pap Nahi 42
Kali Pap....... Pralobhaner Asajhya Tap 43
Ma Kali Bhugte Habe Paper Shasti Bhugte 44
Ma... Kali Paper Bhaye Dhangsa Halo Jara 45
Ma Kali Maner Sathe Thaki Bale Man Niye 46
Bhoy Kari Ma Tomar Ankhi Bhoy Kari Ma 29
Jaba.... Toma Majhe Mor Kripa Paba 32
Jaba Phul Jaba Phul Ogo Jaba Phul Toma 33
Ogo Amar Mayer Payer Rakta Jaba Rakta 34
Jaba Kusum Keman Kare Pele Mayer Thai 35
Joy Ma Kali Joy Ma Bhavani Joy Ma 39
Puta Pabitra Parama Puran Punya Bibhu 41
Amar Paran Bariya Kandibo Dakibo Danibo 1
Ma Kali.. Joy Ma Joy Ma Joy Ma 2
Ma Je Amar Khamamoyi Taito Ami Bhoy 4
Mor Duniya Nitya Chale Khamamayir 5
Kripamayi Tomai Jakhan Rakhi Amar Mathe 6
Karuna Diye Hiya Tomar Gara Taito 7
Habo Ami Mago Tomar Kripar Khelar Putul 8
Prashphutibe Jiban Taru Tomar Charan 9
Mago (Pap Karechi).. Pap Taito Mane 10
Ami Kari Dosh Ami Kari Pap Snehamayi 11
Tomar Kripa Bale Mago Dhanya Ami 12
Amar Hiya Amar Manas Amar Paran Deha 13
Mago Amar Bhitar Bahir Durbalata Taito 14
Kandite Janite Paran Bhariya Labhibe 15
Tumije Amare Kariyacho Khamar Ma Kali 16
Amar Mata Kali Mata Kali Mata Nahe Anna 17
Bishwa Mata Amar Mata Sabar Mata Kali 18
Bandana Kari Bandana Kari Bandana Ami 27
Bandhan Kandan Karechi Aj Bandhan 19
Ma... Kali Amar Eso Amar Hiyai Amar 28
Tumi Na Karile Khama More Mago Keha 21
Kothai Tumi Kothai Ami Mago Amar Kali 20
Mago Tomai Ami Pete Chahi Jante Chahina 22
Ma Kali Benche Achi Tomar Kripa Tomar 24
Shunbo Ami Balbo Ami Kali Mayer Kotha 25
Paran Bhare Heri Aji Bishwa Mayer Rup 23
Janani Karali Janani Abhoya Janani 26

wiki/shyama-sangit/shyama-sangit.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)