wiki:shakpura-shakpura-purba-shakpura-gram-1:shakpura-shakpura-purba-shakpura-gram-1

Shakpura Shakpura Purba Shakpura Gram (1)

Composed on Jul. 14th, 2006

Lyrics:

Shakpura Shakpura purba Shakpura gram
Amar janma dham dham dham
Chatrala Chatrala Chatrala Chatragram
Preranar eshanar nayana abhiram
Amar mata Bangadesh Bangadesh Bangadesh
Sneher banyar nai je shesh nai je shesh shesh
Bharat matar paye thami thami thami
Sethai mama antarajyami

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/shakpura-shakpura-purba-shakpura-gram-1/shakpura-shakpura-purba-shakpura-gram-1.txt · Last modified: 2021/10/24 09:39 (external edit)