wiki:savitri:savitri

Savitri

Composed on Nov. 20th, 1986

Lyrics:

Savitri savitri
Amarar patha jatri
Aspriha shiro deshe
Phute uthe animeshe
Gurur kripa barishan
Taba nil pakhi dhan

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/savitri/savitri.txt · Last modified: 2018/05/19 18:10 (external edit)