wiki:samukhe-amar-ajanar-path-kemane:samukhe-amar-ajanar-path-kemane

Samukhe Amar Ajanar Path Kemane

Composed on Dec. 17th, 1988

Lyrics:

Samukhe amar ajanar path
Kemane pujibo hiya manorath

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/samukhe-amar-ajanar-path-kemane/samukhe-amar-ajanar-path-kemane.txt · Last modified: 2018/05/19 18:10 (external edit)