wiki:related-words-songs:related-words-songs

Related Words Songs*, published on 1993-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Tomar Kache Jete Mago Kare Amar Bhoy 1 S
Jete Habe Jete Sabakar Sheshe Tomare 2 S
Habe Amar Ahamika Samapti 3 S
Ahamika Dure Jao 4 S
Dure Dure Swapan Deshe Tomar Kripa 5 S
Kripar Baridhi Tumije Bidhata Kripar 6 S
Bidhata Amai Kareche Srijan Tahar Tripti 7 S
Tripti Kothai Tripti Kothai Kebal Khudha 8 S
Kothai Shanti Kothai Mukti Kothai 9 S
Rupantarer Banshari Bajai Kanurai Hiya 10 S
Hiya Diye Pujte Habe Mago Tomai Bhore 11 S
Sanjher Tara Amai Dake Hese Hese 12 S
Dake Jadi Sandeha Nahi Dibo Sara 13 S
Sandeha Chor Tumije Kurup Ekatha 14 S
Jane Jane Janani Mor Amar Sakal Gopan 15 S
Gopane Kandi Gopane Hasi Gopane 16 S
Gahi Jena Animeshe Tomar Bijoy Gan 17 S
Animesh Chite 18 S
Pujibo Tomare Jibane Marane Ei Mor 19 S
Maraner Deshe Jabo Ami Aj Marane 20 S
Maran Jatan Keno Kari Bhoy Maran Jatan 21 S
Keno Nahi Dhari Tomar Charan Shanti 22 S
Shanti Kothai Shanti Kothai Kebal Malin 23 S
Kothai Kothai Kanur Benu Kanur Dhenu 24 S
Kanur Lagi Kebal Amai Jiban Maran 25 S
Jibaner Sheshe Hese Hese Hese Shanti 26 S
Sagarer Sathe Budharer Sathe Bishaler 27 S
Chahigo Janani Nidra Bihin Tomar Karuna 28 S
Nidra Bihin Sangi Bihin Shanti Bihin Ami 29 S
Sangi Chahina Bhakta Chahina Chahi 30 S
Atma Bijoyi Dharai Je Pabe Amarar 31 S
Pabe Je Amar Ashanta Man Ekada Shanti 32 S
Man Kande Na Hiya Lagi Hiya Kande 33 S
Dibanishi Ami Kena Bhule Thaki Tomar 34 S
Bhule Jete Chahi Bhule Jete Chahi Maner 35 S
Sakal Byatha Saite Pari Ektu Tomar Hasi 36 S
Byatha.. Ei Duniyar Pratiti Jibane Byatha 37 S
Pratiti Jibane Ananda Dheu Herite Paran 38 S
Ananda Srot Kothai Tomar He Mor Jiban 39 S
Jiban Tarani Jiban Tatini Chale Druta 40 S

wiki/related-words-songs/related-words-songs.txt · Last modified: 2022/05/03 09:40 (external edit)