wiki:purna-karite-hiyar-eshana:purna-karite-hiyar-eshana

Purna Karite Hiyar Eshana

Composed on Jul. 11th, 2006

Lyrics:

Purna karite hiyar eshana sadhanar darkar
Hai hai hai kothai sadhana amije ashrudhar

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/purna-karite-hiyar-eshana/purna-karite-hiyar-eshana.txt · Last modified: 2019/12/10 09:39 (external edit)