wiki:olive:olive

Olive

58 Miscellaneous Bengali songs - 1991 to 1993

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Kothai Jabo Kothai Jabo Jabo Kothai Dele 1
Ami Gahi Gan Ami Gahi Gan Prabhu Taba 2
Tomar Sathe Chalbo Shudhu Tomar Katha 3
Tomar Katha Balte Giye Kebal Bali Amar (2) 4
Maner Sathe Praner Sathe Chalbona Ar 5
Chander Deshe Phuler Mato Phutbo Ami 6
Khama Karo More Khama Karo More Ami 7
Tomar Bijoy Pataka Urabo Amar Hiyar (2) 8
Khulibo Amar Ashar Duar Ajike Ekata 9
Kabe Pabo Mago Tomar Kripa Bindu 10
Dibanishi Amire Mor Karte Giye Prachar 11
Tomar Pada Tale Amar Shir Sakal Pran Aji 12
Saji Tomar Bharaboy Ogo Sakha 13
Phul Bhagane Phuler Mato Phutbo Ami 14
Dao More Mago Dao More Aji Skakati 15
Sukh Chahile Man Chahile Pete Pari 16
Basana Arati Dure Chale Jao Dure Chale 17
Ke Amare Dibe Asha Phul Ke Amare 18
Tomar Katha Balte Giye Kebal Bali Amar (3) 19
Ami Haridas Udar Udas 20
Tomare Pujite Tomare Tushite Gahi Ami 21
Bhalo Lage Gahite Amar Tomar Bijoy Giti 22 T
Jiban Amar Maran Amar Jani Shanta Habe 23
Chup.. Prasanta Man Chup.... Ami Dite 24
Joy.. Amar Trishita Khudhita Hiyar Joy Hiyar 25
Jete Habe Jete Habe Dure Bahu Dure 26
Bhalo Lage Mor Dibase Nishite Chetanar 27
Ashar Akash Ashar Batas Dake Amai Aji 28
Chetana Amar Gabhire Nayar Bedanar Giti 29
Bhakti Hiyai Shanti Raje Jane Ami Jani 30
Sabar Sathe Khelte Habe Nashte Habe 31
Bandhite Chahina Khulite Chahi Je Kebal 32
Phanki Diye Mahatate Chao Taito Tumi 33
Sabar Lagiya Khulite Haibe Amar Hiya 34
Khulte Habe Ashar Duar Premer Duar 35
Asha Nadi Tumi Acho Taito Achi Benche 36

wiki/olive/olive.txt · Last modified: 2024/02/15 09:39 by 127.0.0.1