wiki:olive:olive

Olive

58 Miscellaneous Bengali songs - 1991 to 1993

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Kothai Jabo Kothai Jabo Jabo Kothai Dele
Ami Gahi Gan Ami Gahi Gan Prabhu Taba
Tomar Sathe Chalbo Shudhu Tomar Katha
Tomar Katha Balte Giye Kebal Bali Amar (2)
Maner Sathe Praner Sathe Chalbona Ar
Chander Deshe Phuler Mato Phutbo Ami
Khama Karo More Khama Karo More Ami
Tomar Bijoy Pataka Urabo Amar Hiyar (2)
Khulibo Amar Ashar Duar Ajike Ekata
Kabe Pabo Mago Tomar Kripa Bindu
Dibanishi Amire Mor Karte Giye Prachar
Tomar Pada Tale Amar Shir Sakal Pran Aji
Saji Tomar Bharaboy Ogo Sakha
Phul Bhagane Phuler Mato Phutbo Ami
Dao More Mago Dao More Aji Skakati
Sukh Chahile Man Chahile Pete Pari
Basana Arati Dure Chale Jao Dure Chale
Ke Amare Dibe Asha Phul Ke Amare
Tomar Katha Balte Giye Kebal Bali Amar (3)
Ami Haridas Udar Udas
Tomare Pujite Tomare Tushite Gahi Ami
Bhalo Lage Gahite Amar Tomar Bijoy Giti T
Jiban Amar Maran Amar Jani Shanta Habe
Chup.. Prasanta Man Chup.... Ami Dite
Joy.. Amar Trishita Khudhita Hiyar Joy Hiyar
Jete Habe Jete Habe Dure Bahu Dure
Bhalo Lage Mor Dibase Nishite Chetanar
Ashar Akash Ashar Batas Dake Amai Aji
Chetana Amar Gabhire Nayar Bedanar Giti
Bhakti Hiyai Shanti Raje Jane Ami Jani
Sabar Sathe Khelte Habe Nashte Habe
Bandhite Chahina Khulite Chahi Je Kebal
Phanki Diye Mahatate Chao Taito Tumi
Sabar Lagiya Khulite Haibe Amar Hiya
Khulte Habe Ashar Duar Premer Duar
Asha Nadi Tumi Acho Taito Achi Benche

wiki/olive/olive.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)