wiki:namo-buddha-deber-karuna-moitri:namo-buddha-deber-karuna-moitri

Namo.. Buddha Deber Karuna Moitri

Lyrics:

Namo namo namo Buddha deber
Karuna moitri nir
Hethai asutosh shib bholanath
Chira achapal sthir

Song in:

wiki/namo-buddha-deber-karuna-moitri/namo-buddha-deber-karuna-moitri.txt · Last modified: 2024/02/15 09:39 by 127.0.0.1