wiki:nai-bhoy-nai-samukhe:nai-bhoy-nai-samukhe

Nai Bhoy Nai Samukhe

Composed on Jan. 2nd, 1995

Lyrics:

Nai bhoy nai samukhe amar chira ajanar desh
Prabhur karuna ghiriya dhareche charidhare animesh

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/nai-bhoy-nai-samukhe/nai-bhoy-nai-samukhe.txt · Last modified: 2019/12/19 18:45 (external edit)