wiki:my-surrender-life-joy:my-surrender-life-joy

My Surrender-Life-Joy

45 Bengali songs from the Philippines, published on 1993-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Bhagaban... Toma Majhe Halo Mor 1 S
Bhagaban.. Chahi Taba Khama Dan Kripa 2 S
Bhagaban.. Magi Mor Ahamika Tirodhan 3 S
Bhagaban... Dhara Buke Dao More 4 S
Bhagaban... Bhaye Bhaye Nahi Jena Hai 5 S
Bhagaban.... Kripa Kare Karo Mor 6 S
Bhagaban... Gahi Jena Animeshe Shudhu 7 S
Bhagaban... Labhi Jena E Jibane Turiyer 8 S
Bhagaban... Keno Hai Bhule Jai Taba 9 S
Bhagaban.... Kabe Habe Balo Mor 10 S
Kothai Tumi Kothai Ami Premer Thakur 11 S
Bhagabaner Charan Tale Pabo Ami Thai 12 S
Kotha Mor Bhagaban Premamoy 13 S
Bhagabaner Kripa Pele Habe Saphal 14 S
Balte Habe Pratikhane Bhagabaner Katha 15 S A
Param Prabhu Bhagabaner Sathe Sathe 16 S
He Bhagaban.. Bhagaban Kothai Tomar 17 S
Amar Bhagaban.. Laho Kanna Mor Laho 18 S
He Bhagaban He Bhagaban Abahele Jao 19 S
Bhagabaner Kripa Shishu Amar Parichoy 20 S
Shanti Sudha Dao Amare Param Pita 21 S
Kotha Tumi Ogo Mor Bhagaban Kotha 22 S
Je Peyeche Bhagabaner Kripa Khama 23 S
Asimata Amarata Bhagabaner Karuna Dan 24 S A
Ekla Ami Jaina Kabhu Bhagabaner 25 S
Mor Bhagaban Khuliyache Aji Amar Hiyar 26 S
Pushpa Sama Chitta Mama Phuteche Aj 27 S
Japi Abiram Bhagaban Nam Japi Ami 28 S
Amar Prabhu Bhagabaner Nayan Charan 29 S
Bhagabaner Khamar Giti 30 S
Ati Sujatane Rekhecho Amare Sri 31 S
Jogyata Mor Nahi Chahe Bhagaban 32 S
Puta Dehe Jabo Ami Bhagabaner Kachhe 33 S
Nami Tomai Bhakti Bhare Param Prabhu 34 S
Swapane Khunjibo Swapane Pujibo 35 S
Baroi Bhalo Lage Amar Balte Bhagabaner 36 S A
Bhagabaner Chinta Bina Anya Chinta 37 S
Basanare Sampi Chiratare Aji Bhagaban 38 S
Je Peyeche Bhagabaner Khama Kripa 39 S
Mor Bhagaban Chinta Sagare Chahina 40 S
Ebar Ami Shanto Habo Bhagabaner 41 S
Animeshe Kandte Habe 42 S
Bhagaban Niye Jao Mor Pap Niye Jao 43 S
Shishur Mato Kandbo Jakhan Bhagabaner 44 S
Bhakati Janai Pranati Janai Amar Param 45 S

wiki/my-surrender-life-joy/my-surrender-life-joy.txt · Last modified: 2022/05/21 09:40 (external edit)