wiki:mukti-pagal-pran-bhim-vikrame-haniya:mukti-pagal-pran-bhim-vikrame-haniya

Mukti Pagal Pran Bhim Vikrame Haniya

Lyrics:

Mukti pagal pran
Bhim vikrame haniya aghat
Khunji alo sandhan
Satya atmadan

Song in:

wiki/mukti-pagal-pran-bhim-vikrame-haniya/mukti-pagal-pran-bhim-vikrame-haniya.txt · Last modified: 2022/07/02 09:40 (external edit)