wiki:mayur-part-3:mayur-part-3

Mayur, Part 3

50 Bengali songs

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Hiyar Tanima Maner Tanima Praner Tanima 1
He Param Prabhu Taba Chetanai Hate 2
Agyanatar Karbe Binash 3
Pohabe Pohabe Maner Tamasi Rajani 4
Bajabo Bajabo Jibane Marane Tomar Bijoy 5
Chapalya Bhara Man Chapalya Bhara Pran 6
Pada Seba Kare Tomar Dhanya Halem Aji 7
Shanti Sudha Magi Prabhu Bishwa Chara 8
Bishwa Byapi Tomar Kripa 9
Ar Katokal Dekhbo Amar Hiyar Rupantar 10
Jyotir Jaladhi Samukhe Amar Raje Prabhu 11
Tomar Ruper Simana Nai Hiya Purir Jwalo 12
Hese Hese Diye Ase Chandra Kiran Shanti 13
Pranam Janai Pranam Janai Deba Guru 14
Ruddha Hok Mor Hiya Debaloy Tomar 15
Ami Hate Chahi Chira Janamer Deba Das 16
Hiyar Pradip Shikhai Aji Jwalbe Aji Jwalbe 17
Chinta Shashan Katte Chahi Ar 18
Karta Ani Mago Amar Daogo More Shakati 19
Tumi Shudhu Dekhte Chaho 20 T
Dibas Rati Asha Jahar Sathi Kahar Prane 21
Amar Jiban Amar Maran Raje Jahar 22
Jete Habe Jete Habe Hasi Ashru Parapare 23
Din Rajani Ghumer Ghore Kena Thaki Tripta 24
Akashe Nai Chandra Tapan 25
Dite Habe Nite Habe Sara Jiban Dhari 26
Cheye Tomar Charan Khani Jabo Sabar 27
Benche Achi Tomar Khamar Bale Phutbo 28
Urthe Habe Gahite Habe 29
Bhakti Kusum Jani Tumi Baroi Madhumoy 30
Keha Amai Base Bhalo Keha Base Na 31
Dharar Kole Nashte Chahi Tomar Tushti 32
Sukh Dukh Thake Sada Ek Habe Dibanishi 33
Amar Jibane Tomar Bijoy Tomar Charane 34
Hiya Pure Kahar Lagi Kandi Ami Janina 35
Alor Sathe Dharai Kare Nachi 36
Tomar Katha Balte Giye Nahi Kari Dhan 37
Tarit Bege Karte Habe Unnati Mor Jibane 38
Nahe Dure Antare Mor Tapan Bar Amar 39
Balo Amai Keman kare Prabhu Amar Habe 40
Bishwa Janani Amara Tomar Alor Dharai 41
He Mahadev 42
Tarit Bege Chutbo Ami Geye Tomar Bijoy 43
Maner Prane Pratikhane Sahi Katoi Tao Ar 44
Sabar Hriday Basi Ami Bhalo Nahi Tras 45
Tushar Dhabal Jiban Labhite 46
Trilochana Durga Mata Trilochana Tumi 47
Trishita Nayan Trishita Hriday Trishita Jiban 48
Danab Dharani Durga Janani Mor 49
Amar Bhitar Amar Bahir Tumur Juddhe Rato 50

wiki/mayur-part-3/mayur-part-3.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1