wiki:long-songs:long-songs

Long Songs

32 Long songs – 3 from 1989, 19 from 1991, 7 from 1997

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Kabita Amar Dekhabar Tare Karo Kache
Jug Jug Dhari Kato Byatha Sahi Ei Jiban
Jatri Amara Labhibo Mukti E Nahe Moder
Kamal Dakiya Hese Bale Juthikare
He Kabi Bajao Tomar Alor Banshari Aji E
Kato Bedanar Ashru Bahiya Tapta E Paran
Bhikarir Beshe Dware Dware Jete Ekto Tripti
Mama Nirabata Dayi He Maran Bhalo Bese
Dube Gele Dube Thakak Amar Dharar
Golape Kantaka Raje Tabu Je Gola Priya
Kothai Thaken Bhagaban Nahi Jane Amar
Dharani Amar Bhagini Apan Tomar Sathi
Bhalobasi Ami Jeman Bhalobase Narayan
Chila Sangjog Amar Sathe Bishwa Pitar
Kat Chata Sama Mantara Gati Bishwa Pita
Ogo Amar Prabhu Karibona Tyag Tomai
Dharanite Dibo Shanti Karuk Ago Mor
Shaitaner Bishai Niye Kari Ek Ghranta
Karechilam Pranayan Ekti Ghranta Jate
Karuna Niketan Aba Gyada Namar Prati
Nahe Taha Tumi Jaha Karo Rahan Jaha
Ke Baleche Tumi Durbar Maran Shilara
Param Pitar Kari Chintan Taha Laje Kari
Habe Balo Kon Le O Peka Alpa Kon
Param Pitai Amar Apan Krasna Kari Amike
Tahar Jiban Kare Sundar E Go Kirtan Se
Asha Niye Benche Achi Asha Niye Asha
Sabar Sathe Dekhte Chahi Sabar Sathe
Dure Bahu Dure Sadhan Bhajan Dure
Megher Koler Arale Chaleche
My Lord Supreme, Do You Love Me?
Every Day My Dear Supreme (1)
My Lord, Please, Please, Give Me
Swapna

wiki/long-songs/long-songs.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)