wiki:little-songs-1995:little-songs-1995

Little Songs 1995

50 little Bengali songs with very few words 3/21/95

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jakhan Kari Banchana
Jakhan Ami Kandi Takhan Tomai Bandhi
Maner Guhai Thaki Tomai Dure Rakhi
Tomar Charan Kamal Amai Kare Dhabal
Ami Hiya Khudha
Chutbo Druta Chutbo Tomar Paye Phutbo
Tomar Charana Tal Amar Hiyar Bal
Kalpana Nahe Mor Man Tumi Shada Chor
Kripan Niye Phutbo Moha Badha Tutbo
Kothai Hiya Rabi Jiban Nishar Chhabi
Khulo Hiya Dwar Laho Priti Har
Maran Ase Jakhan Kande Jiban Swapan
Shanto Ebar Habo Tomar Katha Kabo
Gahi Tomar Sure Mama Hiya Pure S T A
Shatru Amar Man Jani Anukhan
Shuno Jiban Giti Laho Hiyar Priti
Jete Hale Opare Tushte Habe Tomare
Bhoye Mari Sharire Nahi Heri Tharire
Chinta Nade Bhasi Tabu Ami Hasi
Pujbo Tomai Swapane Raibo Tomar
Bahire Chai Kanti Bhitare Chai Shanti
Kripa Sindhu Prabhu Raho Dure Tabu
Kothai Sabar Pita Kothai Dharar Mita
Magi Bhakti Magi Kandi Mukti Lagi
Bhul Karechi Bhul Taito Nahi Kul
Param Pita Dakbe Param Pita Rakhbe
Param Pita Phutbe Param Pita Tutbe
Mithya Katha Balbona Mithya Sathe
Ogo Amar Neye Dhanya Tomai Peye
Khuliya Rekhechi Pran Eso Eso Sumahan
Nitya Prabhu Nitya Raibo Tomar Vritya
Tomare Khunjibo Aji Amire Tyajiya Majhi
Raibo Phute Sri Charane Mor Jibane Ar
Premer Bale Khunjbo Hiyar Jale Pujbo
Jiban Jethai Ghure Maran Sethai Ure
Nabin Ushare Daki Nabin Swapane Rakhi
Kabe Kabe Kabe Urdhe Jete Habe
Kabe Bhangbo Kabe Moher Bandhan
Haste Habe Haste Maner Timir Nashte
Janani Tomar Charan Amar Kebal Swapan
Man Je Kebal Mantrana Jiban Kebal
Buk Phete Jai Buk Kothai Ore Sukh
Dubi Jakhan Gahane Uri Takhan Gagane
Darpa Karo Churna Purna Karo Purna
Nayan Chahe Dekhte Hriday Chahe Pujte
Tomar Paye Pranata Atmahuti Satata
Ahamikar Nash
Jeyona Chhariya More Bandho Prabhu Kripa
Hiya Amar Khudha Charan Tomar Sudha
Amire Mor Nashiya Hriday Dibo Patiya

wiki/little-songs-1995/little-songs-1995.txt · Last modified: 2019/09/16 10:46 (external edit)