wiki:little-songs-1995:little-songs-1995

Little Songs 1995

50 little Bengali songs with very few words 3/21/95

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jakhan Kari Banchana S
Jakhan Ami Kandi Takhan Tomai Bandhi S
Maner Guhai Thaki Tomai Dure Rakhi S
Tomar Charan Kamal Amai Kare Dhabal S
Ami Hiya Khudha S
Chutbo Druta Chutbo Tomar Paye Phutbo S
Tomar Charana Tal Amar Hiyar Bal S
Kalpana Nahe Mor Man Tumi Shada Chor S
Kripan Niye Phutbo Moha Badha Tutbo S
Kothai Hiya Rabi Jiban Nishar Chhabi S
Khulo Hiya Dwar Laho Priti Har S
Maran Ase Jakhan Kande Jiban Swapan S
Shanto Ebar Habo Tomar Katha Kabo S
Gahi Tomar Sure Mama Hiya Pure S T A
Shatru Amar Man Jani Anukhan S
Shuno Jiban Giti Laho Hiyar Priti S
Jete Hale Opare Tushte Habe Tomare S
Bhoye Mari Sharire Nahi Heri Tharire S
Chinta Nade Bhasi Tabu Ami Hasi S
Pujbo Tomai Swapane Raibo Tomar S
Bahire Chai Kanti Bhitare Chai Shanti S
Kripa Sindhu Prabhu Raho Dure Tabu S
Kothai Sabar Pita Kothai Dharar Mita S
Magi Bhakti Magi Kandi Mukti Lagi S
Bhul Karechi Bhul Taito Nahi Kul S
Param Pita Dakbe Param Pita Rakhbe S
Param Pita Phutbe Param Pita Tutbe S
Mithya Katha Balbona Mithya Sathe S
Ogo Amar Neye Dhanya Tomai Peye S
Khuliya Rekhechi Pran Eso Eso Sumahan S
Nitya Prabhu Nitya Raibo Tomar Vritya S
Tomare Khunjibo Aji Amire Tyajiya Majhi S
Raibo Phute Sri Charane Mor Jibane Ar S
Premer Bale Khunjbo Hiyar Jale Pujbo S
Jiban Jethai Ghure Maran Sethai Ure S
Nabin Ushare Daki Nabin Swapane Rakhi S
Kabe Kabe Kabe Urdhe Jete Habe S
Kabe Bhangbo Kabe Moher Bandhan S
Haste Habe Haste Maner Timir Nashte S
Janani Tomar Charan Amar Kebal Swapan S
Man Je Kebal Mantrana Jiban Kebal S
Buk Phete Jai Buk Kothai Ore Sukh S
Dubi Jakhan Gahane Uri Takhan Gagane S
Darpa Karo Churna Purna Karo Purna S
Nayan Chahe Dekhte Hriday Chahe Pujte S
Tomar Paye Pranata Atmahuti Satata S
Ahamikar Nash S
Jeyona Chhariya More Bandho Prabhu Kripa S
Hiya Amar Khudha Charan Tomar Sudha S
Amire Mor Nashiya Hriday Dibo Patiya S

wiki/little-songs-1995/little-songs-1995.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)