wiki:little-songs-1995:little-songs-1995

Little Songs 1995

50 little Bengali songs with very few words 3/21/95

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jakhan Kari Banchana 1 S
Jakhan Ami Kandi Takhan Tomai Bandhi 2 S
Maner Guhai Thaki Tomai Dure Rakhi 3 S
Tomar Charan Kamal Amai Kare Dhabal 4 S
Ami Hiya Khudha 5 S
Chutbo Druta Chutbo Tomar Paye Phutbo 6 S
Tomar Charana Tal Amar Hiyar Bal 7 S
Kalpana Nahe Mor Man Tumi Shada Chor 8 S
Kripan Niye Phutbo Moha Badha Tutbo 9 S
Kothai Hiya Rabi Jiban Nishar Chhabi 10 S
Khulo Hiya Dwar Laho Priti Har 11 S
Maran Ase Jakhan Kande Jiban Swapan 12 S
Shanto Ebar Habo Tomar Katha Kabo 13 S
Gahi Tomar Sure Mama Hiya Pure 14 S T A
Shatru Amar Man Jani Anukhan 15 S
Shuno Jiban Giti Laho Hiyar Priti 16 S
Jete Hale Opare Tushte Habe Tomare 17 S
Bhoye Mari Sharire Nahi Heri Tharire 18 S
Chinta Nade Bhasi Tabu Ami Hasi 19 S
Pujbo Tomai Swapane Raibo Tomar 20 S
Bahire Chai Kanti Bhitare Chai Shanti 21 S
Kripa Sindhu Prabhu Raho Dure Tabu 22 S
Kothai Sabar Pita Kothai Dharar Mita 23 S
Magi Bhakti Magi Kandi Mukti Lagi 24 S
Bhul Karechi Bhul Taito Nahi Kul 25 S
Param Pita Dakbe Param Pita Rakhbe 26 S
Param Pita Phutbe Param Pita Tutbe 27 S
Mithya Katha Balbona Mithya Sathe 28 S
Ogo Amar Neye Dhanya Tomai Peye 29 S
Khuliya Rekhechi Pran Eso Eso Sumahan 30 S
Nitya Prabhu Nitya Raibo Tomar Vritya 31 S
Tomare Khunjibo Aji Amire Tyajiya Majhi 32 S
Raibo Phute Sri Charane Mor Jibane Ar 33 S
Premer Bale Khunjbo Hiyar Jale Pujbo 34 S
Jiban Jethai Ghure Maran Sethai Ure 35 S
Nabin Ushare Daki Nabin Swapane Rakhi 36 S
Kabe Kabe Kabe Urdhe Jete Habe 37 S
Kabe Bhangbo Kabe Moher Bandhan 38 S
Haste Habe Haste Maner Timir Nashte 39 S
Janani Tomar Charan Amar Kebal Swapan 40 S
Man Je Kebal Mantrana Jiban Kebal 41 S
Buk Phete Jai Buk Kothai Ore Sukh 42 S
Dubi Jakhan Gahane Uri Takhan Gagane 43 S
Darpa Karo Churna Purna Karo Purna 44 S
Nayan Chahe Dekhte Hriday Chahe Pujte 45 S
Tomar Paye Pranata Atmahuti Satata 46 S
Ahamikar Nash 47 S
Jeyona Chhariya More Bandho Prabhu Kripa 48 S
Hiya Amar Khudha Charan Tomar Sudha 49 S
Amire Mor Nashiya Hriday Dibo Patiya 50 S

wiki/little-songs-1995/little-songs-1995.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1