wiki:krishna-bhagaban-sri-madhusudan:krishna-bhagaban-sri-madhusudan

Krishna Bhagaban Sri Madhusudan

53 Bengali Bhajans from January 1999, published on 1999-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
K.B.S.M. Taba Kripa Taba Khama Mama 1 S
K.B.S.M. Neharinu Taba Sudha Nartan 2 S
K.B.S.M. Niye Jao Mor Hiyar Bedan 3 S
K.B.S.M. Amulya Ratan Tomar Charan 4 S
K.B.S.M. Kothai Radhika Kotha Brindaban 5 S
K.B.S.M. Dekha Dao More Ei Nibedan 6 S
K.B.S.M. Keno Raho Tumi Ati Sugopan 7 S
K.B.S.M. Tomar Nayane Dhara Jagaran 8 S
K.B.S.M. Tumi Je Tomar Jyotir Nandan 9 S
K.B.S.M. Dharar Bandhan Karogo Khandan 10 S
K.B.S.M. Oi Dake More Tomar Syandan 11 S
Bhaktaprabhu Bhaktadas Pramodan 12 S T
K.B.S.M. Uray Tomar Bijoy Ketan 13 S
K.B.S.M. Tumi Sabakar Ananda Swapan 14 S
K.B.S.M. Abichar Adharmer Binashan 15 S
K.B.S.M. Asimer Anander Niketan 16 S
K.B.S.M. Niye Jao Mor Shato Pralobhan 17 S
K.B.S.M. Tumi Shudhu Mor Ashar Deepan 18 S
K.B.S.M. Amiya Nayan Amiya Charan 19 S
K.B.S.M. Nahi Rakho Karo Garba Ashphalan 20 S
K.B.S.M. Ashubha Nashan Shubher 21 S
K.B.S.M. Arjuner Gurudev Sanatan 22 S
K.B.S.M. Ma Kunti Devi Premashru Ratan 23 S
K.B.S.M. Sachchidananda Je Tomar Sharan 24 S
K.B.S.M. Kripa Karo More Ati Abajan 25 S
K.B.S.M. E Jiban Taba Khama Arohan 26 S
K.B.S.M. Chahi Ami Prabhu Hiya Unmochan 27 S
K.B.S.M. Gopider Anander Prashphutan 28 S
K.B.S.M. Swarger Suhas Martyer Krandan 29 S
K.B.S.M. Taba Dhyan Ami Kari Adhyayan 30 S
K.B.S.M. Bhakti Bhare Kari Tomar Archan 31 S
K.B.S.M. Tomar Charan Amar Sadhan 32 S
K.B.S.M. Mor Asaktir Hok Binashan 33 S
K.B.S.M. Amar Deepan Tomar Pujan 34 S
K.B.S.M. Amar Moher Bandhan Nashan 35 S
K.B.S.M. Tumije Tomar Amiya Bachan 36 S
K.B.S.M. Taba Nam Japi Dyulok Gaman 37 S
K.B.S.M. Taba Aradhane Dyulok Bhraman 38 S
K.B.S.M. Karuna Hriday Bishal Lochan 39 S
K.B.S.M. Amar Swapan Tomar Bhajan 40 S
K.B.S.M. Minati Pranati Karogo Grahan 41 S
K.B.S.M. Nutan Jiban Taba Parashan 42 S
K.B.S.M. Tomare Tushibo Ei Mor Pan 43 S
K.B.S.M. Rahi Jena Taba Dhyane Nimagan 44 S
K.B.S.M. Nahi Jena Kari Mane Bicharan 45 S
K.B.S.M. Toma Sathe Chahi Kathopa 46 S T
K.B.S.M. Daya Khama Karo Dhara Sharan 47 S
K.B.S.M. Namo Narayana Namo Narayan 48 S
K.B.S.M. Karo Prabhu Mor Bandhan 49 S
K.B.S.M. Jalao Hridaye Mor Hutashan 50 S
K.B.S.M. Tomar Charane Amar Bhuvan 51 S
K.B.S.M. Tumi Je Tomar Lila Niketan 52 S
Krishna Bhagavan Sri Madhusudan Ranjana Tomai 53 S

wiki/krishna-bhagaban-sri-madhusudan/krishna-bhagaban-sri-madhusudan.txt · Last modified: 2022/05/21 09:40 (external edit)