wiki:krishna-bhagaban-sri-madhusudan:krishna-bhagaban-sri-madhusudan

Krishna Bhagaban Sri Madhusudan

53 Bengali Bhajans from January 1999, published on 1999-04-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
K.B.S.M. Taba Kripa Taba Khama Mama 1
K.B.S.M. Neharinu Taba Sudha Nartan 2
K.B.S.M. Niye Jao Mor Hiyar Bedan 3
K.B.S.M. Amulya Ratan Tomar Charan 4
K.B.S.M. Kothai Radhika Kotha Brindaban 5
K.B.S.M. Dekha Dao More Ei Nibedan 6
K.B.S.M. Keno Raho Tumi Ati Sugopan 7
K.B.S.M. Tomar Nayane Dhara Jagaran 8
K.B.S.M. Tumi Je Tomar Jyotir Nandan 9
K.B.S.M. Dharar Bandhan Karogo Khandan 10
K.B.S.M. Oi Dake More Tomar Syandan 11
Bhaktaprabhu Bhaktadas Pramodan 12 T
K.B.S.M. Uray Tomar Bijoy Ketan 13
K.B.S.M. Tumi Sabakar Ananda Swapan 14
K.B.S.M. Abichar Adharmer Binashan 15
K.B.S.M. Asimer Anander Niketan 16
K.B.S.M. Niye Jao Mor Shato Pralobhan 17
K.B.S.M. Tumi Shudhu Mor Ashar Deepan 18
K.B.S.M. Amiya Nayan Amiya Charan 19
K.B.S.M. Nahi Rakho Karo Garba Ashphalan 20
K.B.S.M. Ashubha Nashan Shubher 21
K.B.S.M. Arjuner Gurudev Sanatan 22
K.B.S.M. Ma Kunti Devi Premashru Ratan 23
K.B.S.M. Sachchidananda Je Tomar Sharan 24
K.B.S.M. Kripa Karo More Ati Abajan 25
K.B.S.M. E Jiban Taba Khama Arohan 26
K.B.S.M. Chahi Ami Prabhu Hiya Unmochan 27
K.B.S.M. Gopider Anander Prashphutan 28
K.B.S.M. Swarger Suhas Martyer Krandan 29
K.B.S.M. Taba Dhyan Ami Kari Adhyayan 30
K.B.S.M. Bhakti Bhare Kari Tomar Archan 31
K.B.S.M. Tomar Charan Amar Sadhan 32
K.B.S.M. Mor Asaktir Hok Binashan 33
K.B.S.M. Amar Deepan Tomar Pujan 34
K.B.S.M. Amar Moher Bandhan Nashan 35
K.B.S.M. Tumije Tomar Amiya Bachan 36
K.B.S.M. Taba Nam Japi Dyulok Gaman 37
K.B.S.M. Taba Aradhane Dyulok Bhraman 38
K.B.S.M. Karuna Hriday Bishal Lochan 39
K.B.S.M. Amar Swapan Tomar Bhajan 40
K.B.S.M. Minati Pranati Karogo Grahan 41
K.B.S.M. Nutan Jiban Taba Parashan 42
K.B.S.M. Tomare Tushibo Ei Mor Pan 43
K.B.S.M. Rahi Jena Taba Dhyane Nimagan 44
K.B.S.M. Nahi Jena Kari Mane Bicharan 45
K.B.S.M. Toma Sathe Chahi Kathopa 46 T
K.B.S.M. Daya Khama Karo Patita Paban 47
K.B.S.M. Namo Narayana Namo Narayan 48
K.B.S.M. Karo Prabhu Mor Bandhan 49
K.B.S.M. Jalao Hridaye Mor Hutashan 50
K.B.S.M. Tomar Charane Amar Bhuvan 51
K.B.S.M. Tumi Je Tomar Lila Niketan 52
Krishna Bhagavan Sri Madhusudan Ranjana Tomai 53

wiki/krishna-bhagaban-sri-madhusudan/krishna-bhagaban-sri-madhusudan.txt · Last modified: 2018/11/28 00:36 (external edit)