wiki:khudra-ami-virat-ami-sab-amije-ek-prakhari:khudra-ami-virat-ami-sab-amije-ek-prakhari

Khudra Ami Virat Ami Sab Amije Ek Prakhari

Composed on Oct. 20th, 1987

Lyrics:

Khudra ami virat ami sab amije
Ek prakhari sukh dukh bhog kothai nai je anek

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/khudra-ami-virat-ami-sab-amije-ek-prakhari/khudra-ami-virat-ami-sab-amije-ek-prakhari.txt · Last modified: 2018/06/18 00:36 (external edit)