wiki:khamar-pravaha-kripa-pravaha-jyotir:khamar-pravaha-kripa-pravaha-jyotir

Khamar Pravaha Kripa Pravaha Jyotir

Lyrics:

Khamar pravaha kripar pravaha
Jyotir pravaha name
Bhakati tarani pranati tatini
Nahi jena kabhu thame

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/khamar-pravaha-kripa-pravaha-jyotir/khamar-pravaha-kripa-pravaha-jyotir.txt · Last modified: 2018/05/19 18:10 (external edit)