wiki:kabita-amar-dekhabar-tare-taro-kache-jadi:kabita-amar-dekhabar-tare-taro-kache-jadi

Kabita Amar Dekhabar Tare Taro Kache Jadi

Composed on Nov. 26th, 2005

Lyrics:

Kabita amar dekhabar tare taro kache jadi jai
Pratidane shudhu pai apaman kono je mulya nai
Tabu likhe jai apanar mane karo prane nahi chahi
Sahaj surete bahu giti mor niyata chalechi gahi

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/kabita-amar-dekhabar-tare-taro-kache-jadi/kabita-amar-dekhabar-tare-taro-kache-jadi.txt · Last modified: 2017/05/15 11:01 (external edit)