wiki:journeys-goal-part-13:journeys-goal-part-13

Journey's Goal, Part 13

48 Bengali songs, published on 1981-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Dheu Dube Dheu Uthe (1) 1 S T
Sajiye Dao Mago Nutan Beshe Tomar 2 S
Prabhu Tumi Amar Shesh Ashroy Tumi 3 S
Bidai Bidai Dao Bidai Pete Chahi Jiban 4 S
Miche Kache Britha Din Jai Ar Katodin 5 S
Nahi Amar Pujar Thali Kona Ayojan 6 S
Ashru Amar Shukiye Geche Ektu Hasi 7 S
Balo Go Kemane Hriday Ratane Hriday 8 S
Antara Tamo Antare Mamo Tomar Sharan 9 S
Ei Laho Mor Man Pran Ei Laho Mor Dhan 10 S
Kena Eta Kripa Kena Eta Kripa Ma Amai 11 S
Prabhu Tumi Acho Tai Achi Jato Pai 12 S
Hriday Tomare Paina janite Hridaye 13 S
Jaha Ache Prane Lukaye Kere Niye Jao (2) 14 S
Jatan Bine Ratan Balo Ke Pai Kothai 15 S
Prabhu Kabe Toma Pabo Tomar Kaje 16 S A
Deha Lila Ar Katokal Ebar Prabhur 17 S
Prabhur Sebai Dhele Dao Man Pran 18 S
Britha Chali Eka Eka Chalina Se Pathe 19 S A
Tomai Bhalo Basbo Bhagaban Tomai 20 S
Jiban Kusum Sukaiye Jai Jai Jharibar 21 S
Jare Dharte Chahi Se Nahi Dei Dhara 22 S
Alo Lagi Ratri Jagi (2) 23 S
Khule Dao Sei Ankhi Janibar Jena Kichu 24 S
Gacher Niche Basle Ese Chaya Dei Se 25 S
Dukha Jadi Ene Dila Tari Parichoi 26 S
Dukhi Bhabe Tahar Cheye Dukhi Ke Ar 27 S
Amar Swapan Ke Jane Rayeche (1) 28 S
Dibar Matan Kichui Karini Dan Tabu Ja 29 S
Shudhu Britha Katha Diyechi Tomare 30 S
Ogo Priyatama E Bhanga Melai Kena Ele 31 S
Akash Patal Bhabiya Matal 32 S
Jadi Akash Jadi Batas Prane Ane Ananda 33 S
Tumi Amai Sneha Karo Taito Ami Mani 34 S
Rajar Dulal Pather Kangal Phire Pathe 35 S A
Akash Rani Jetha Rakhe 36 S
Kaler Dharma Ei Byatha Dile Prane Sei 37 S
Kahar Tripti Lagi Kena Eta Karma Amito 38 S
Shunya Theke Ese Shunye Sabe Mishe 39 S
Jato Ghuri Deshe Deshe Shunya Shudhu 40 S
Aduritiya Bahu Seje Ese 41 S
Ke Jabi Go Nadir Opar Ai Go Ai 42 S T C
Man Pran Bhase Akashe Deha Ache 43 S
Ananda Sudha Akashe Ami Hetha Mari 44 S
Sudure Kar Payer Dhwani Shuni Jena Din 45 S
Diner Sheshe Pathe Base Tomar Pane (1) 46 S
Dibas Jamini Nijere Kariyo Chhalana 47 S
Kotha Hate Ese Kothai Chalechi Janina 48 S

wiki/journeys-goal-part-13/journeys-goal-part-13.txt · Last modified: 2024/07/21 09:39 by 127.0.0.1