wiki:jedike-takai-sedike-kebal-nehari-dharar:jedike-takai-sedike-kebal-nehari-dharar

Jedike Takai Sedike Kebal Nehari Dharar

Composed on Jan. 30th, 1995

Lyrics:

Jedike thakai sedike kebal nehari dharar bedana
He amar bhai he amar bon keno na keno na keno na

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/jedike-takai-sedike-kebal-nehari-dharar/jedike-takai-sedike-kebal-nehari-dharar.txt · Last modified: 2024/07/21 09:39 (external edit)