wiki:hatashai-bhara-e-jiban-mor-kahare-dakibe-aj:hatashai-bhara-e-jiban-mor-kahare-dakibe-aj

Hatashai Bhara E Jiban Mor Kahare Dakibe Aj

Composed on Dec. 7th, 2005

Lyrics:

Hatashai bhara e jiban mor kahare dakibe aj
Ke parabe dehe asaktihin dhruba karmer saj
Ogo sundaro laho nati mor dao more bishwas
Purnata ar amarata taba mor shudhu abhilash

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/hatashai-bhara-e-jiban-mor-kahare-dakibe-aj/hatashai-bhara-e-jiban-mor-kahare-dakibe-aj.txt · Last modified: 2017/05/15 11:01 (external edit)