wiki:german-boys-songs-part-1:german-boys-songs-part-1

German Boys Songs, Part 1

50 Bengali, 3 English from Fall, 1984 for German Boys

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Maran Tomai Basbo Bhalo Jiban Diye 1
Chaowar Nadi Na Sukhabe Chaowar 2
Jiban Amar Sanga Habe Tomar Bijoy Giti 3
Basanar Shesh Ache Jataner Shesh Ache 4
Desire Ends 5
Naba Janamer Lagi Naba Asha Niye Jagi 6
Deher Bandhan Praner Bandhan Maner 7
Bondage-Body 8
Ananda Hiya Ananda Man Ananda Pran 9
Delight-Heart 10
Jatri.... Manena Japan Manena Swapan 11
Ashar Swapan Ei Jibane Bhul Kareo 12
Ashar Sagare Dubibo Maribo Tabu Kabhu 13
Ekti Katha Jani Shudhu Ekti Shudhu Katha 14
Chapalata Chapalata Bhitar Bahir 15
Nithur Kamana Nithur Bedana Nithur 16
Bidhata Bidhata Pita Bhubane Shar Toma 17
Puratan Eseche Nabiner Dak Shuni Aj 18
Basana Jatana Haran Kareche Amar 19
Dukher Rate Sukher Giti Gaite Ami Esechi 20
Ogo Amar Hiya Pakhi 21 T
Dhara Jadi Nahi Dibe Dharo Mor Hath He 22 T
Amar Khudra Amire Bhangibo Amar Malin 23
Pakhi Ure Jai 24 T
Achhe Phul Phute Hiya Anginai 25 S T A
Abahela Kena Karo Dhara Jibe Abahela 26 T
Sakal Chaowa Purna Habe 27 T
Jibane Kandibo Marane Hasibo (2) 28 T
Kusum Kali Kichu Na Bali Kache Amai 29
Aghat Se Je Kripar Dhan 30
Bidhatar Pada Tale Haina Tader Stan 31
Kothai Ami.. Swarge Martye Ami Jena 32
Datar Haste Anande Na Dile Deto Sakal 33
Sanchaye Jar 34
Amar Hiyar Abarita Dwar 35 T
Keno Ami Akarane Ghume Ar Jagarane 36
Kanna Nadi.. Amai Peye Hashatumi 37
Laho Laho Mor Param Pita Prem Anjali 38
Amara Hiyar Abarita Dwar Parama Prabhu 39
Man Atite Shudhu Shunya Maha Shunya 40
Jani Ami Ajo Ache Kato Ajana Janar Garbo 41
Mulya Diye Kinte Hoi Mulya Chara Kichui 42
Kende Kende Hese Hese 43 T
Ghumer Ghore Rahi Sada 44 T
Ar Katokal Bhugbo Eman Jatona Taito Kari 45
Charidike Mithya Maya Chalana Kemane 46
Apan Bale Bhabi Tomai Apan Bale Jani 47 T
Chhayar Mato Atit Jiban 49 T
Sabar Majhe Ek Narayan 50 T
Janma Mritthyu Hasi Kanna 51 T
Darpa Amar Kharbo Karo 52 S T C
Nitya Jena Amai Heri 53 T
Phuler Binimoye Pabo 54 T

wiki/german-boys-songs-part-1/german-boys-songs-part-1.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1