wiki:german-boys-songs-part-1:german-boys-songs-part-1

German Boys Songs, Part 1

50 Bengali, 3 English from Fall, 1984 for German Boys

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Maran Tomai Basbo Bhalo Jiban Diye
Chaowar Nadi Na Sukhabe Chaowar
Jiban Amar Sanga Habe Tomar Bijoy Giti
Basanar Shesh Ache Jataner Shesh Ache
Naba Janamer Lagi Naba Asha Niye Jagi
Deher Bandhan Praner Bandhan Maner
Ananda Hiya Ananda Man Ananda Pran
Jatri.... Manena Japan Manena Swapan
Ashar Swapan Ei Jibane Bhul Kareo
Ashar Sagare Dubibo Maribo Tabu Kabhu
Ekti Katha Jani Shudhu Ekti Shudhu Katha
Chapalata Chapalata Bhitar Bahir
Nithur Kamana Nithur Bedana Nithur
Bidhata Bidhata Pita Bhubane Shar Toma
Puratan Eseche Nabiner Dak Shuni Aj
Basana Jatana Haran Kareche Amar
Dukher Rate Sukher Giti Gaite Ami Esechi
Ogo Amar Hiya Pakhi T
Dhara Jadi Nahi Dibe Dharo Mor Hath He T
Amar Khudra Amire Bhangibo Amar Malin
Pakhi Ure Jai T
Abahela Kena Karo Dhara Jibe Abahela T
Sakal Chaowa Purna Habe T
Jibane Kandibo Marane Hasibo (2) T
Kusum Kali Kichu Na Bali Kache Amai
Aghat Se Je Kripar Dhan
Bidhatar Pada Tale Haina Tader Stan
Kothai Ami.. Swarge Martye Ami Jena
Datar Haste Anande Na Dile Deto Sakal
Sanchaye Jar
Amar Hiyar Abarita Dwar T
Keno Ami Akarane Ghume Ar Jagarane
Kanna Nadi.. Amai Peye Hashatumi
Laho Laho Mor Param Pita Prem Anjali
Man Atite Shudhu Shunya Maha Shunya
Jani Ami Ajo Ache Kato Ajana Janar Garbo
Mulya Diye Kinte Hoi Mulya Chara Kichui
Kende Kende Hese Hese T
Ghumer Ghore Rahi Sada T
Ar Katokal Bhugbo Eman Jatona Taito Kari
Charidike Mithya Maya Chalana Kemane
Apan Bale Bhabi Tomai Apan Bale Jani T
Chinta Bihin Man T
Chhayar Mato Atit Jiban T
Sabar Majhe Ek Narayan T
Janma Mritthyu Hasi Kanna T
Nitya Jena Amai Heri T
Phuler Binimoye Pabo T
Desire Ends
Bondage-Body
Delight-Heart
Amara Hiyar Abarita Dwar Parama Prabhu

wiki/german-boys-songs-part-1/german-boys-songs-part-1.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)