wiki:ekla-ami-jyotir-deshe-jabo:ekla-ami-jyotir-deshe-jabo

Ekla Ami Jyotir Deshe Jabo

Composed on Dec. 15th, 1986

Lyrics:

Ekla ami jyotir deshe jabo
Ekla ami hiya pakhire pabo
Ekla ami jayar giti gabo

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/ekla-ami-jyotir-deshe-jabo/ekla-ami-jyotir-deshe-jabo.txt · Last modified: 2024/04/12 09:39 by 127.0.0.1