wiki:dharar-ashrudhar-dekhibona-kabhuar:dharar-ashrudhar-dekhibona-kabhuar

Dharar Ashrudhar Dekhibona Kabhuar

Lyrics:

Dharar ashrudhar
Dekhibona kabhu ar
Adharar premahar
Jani lagi sabakar
Maha ananda dwar
Dake aji barebar

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/dharar-ashrudhar-dekhibona-kabhuar/dharar-ashrudhar-dekhibona-kabhuar.txt · Last modified: 2018/05/19 18:10 (external edit)