wiki:dhaka:dhaka

Dhaka

Composed on Mar. 12th, 1986

Lyrics:

Dhaka Dhaka Dhaka Dhaka
Dhaka Dhaka Dhaka
Bangladesher rajdhani priti makha
Bitapir gaurab prasuner saurabh
Tumi nirbhik tumi mahabir
Mukta hiyar unnatishir
Sonar Bangla tomar pane cheye thake
Tomar swapane tahar parane rakhe

Song in:

wiki/dhaka/dhaka.txt · Last modified: 2022/07/02 09:40 (external edit)