wiki:dasham-barashe-param-harashe:dasham-barashe-param-harashe

Dasham Barashe Param Harashe

Lyrics:

Dasham barashe param harashe dipti rabashe
Bhitar bahir khuliya rekhechi tomar parashe
Hiya pakhi gahi gan amarar abhijan
Turiya gagane haniya marane peyechi bidhur
Sudha bharapur boirab sandhan

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/dasham-barashe-param-harashe/dasham-barashe-param-harashe.txt · Last modified: 2021/12/05 09:39 (external edit)