wiki:christmasnew-year-1996:christmasnew-year-1996

Christmas/New Year 1996

17 Bengali – missing 5

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Shanto Habo.. Shanto Ei Jibane Habona 1
Phutbo Ami Tomar Charan Tale Prabhu 2
Bhango Bhango Mor Maner Prachir Khani 3
Shunbo Ami Ebar Tomar Katha Thakbena 4
Ghume Jagarane Jibane Marane Phutiya 5
Trishita Nayan Khudita Hriday 6 T
Janite Chahina Kotha Hate Ami Esechi Jani 7
Bidai Bandhu Dharani 8
Bhitare Shanti Bahire Shanti Jachi Pratiti 9
Jara Amai Dibanishi Base Kebal Bhalo 10
Swapane Dekhechi Bidhata Tomar 11 T
Thambo Aji Thambo 12 T

wiki/christmasnew-year-1996/christmasnew-year-1996.txt · Last modified: 2022/05/03 09:40 (external edit)