wiki:christmasnew-year-1996:christmasnew-year-1996

Christmas/New Year 1996

17 Bengali – missing 5

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Shanto Habo.. Shanto Ei Jibane Habona
Phutbo Ami Tomar Charan Tale Prabhu
Bhango Bhango Mor Maner Prachir Khani
Shunbo Ami Ebar Tomar Katha Thakbena
Ghume Jagarane Jibane Marane Phutiya
Trishita Nayan Khudita Hriday T
Janite Chahina Kotha Hate Ami Esechi Jani
Bhitare Shanti Bahire Shanti Jachi Pratiti
Jara Amai Dibanishi Base Kebal Bhalo
Swapane Dekhechi Bidhata Tomar T
Thambo Aji Thambo T

wiki/christmasnew-year-1996/christmasnew-year-1996.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)