wiki:childrens-songs-part-1:childrens-songs-part-1

Children’s Songs, Part 1

51 Songs for children – 1987 and early 1988

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
I Am a Child, an Eternal Child S
Ashar Tomar Madhur Hasi Bharoi Bhalo
Asha Tari Asha Tari Asha Laho Amar Puta
Chinta Plaban Amare Kareche Pagol T
Thought-Food
Ganer Kusum Pari Nai Dite T
I Have Failed
Jiban Maran Prabhur Kripar T
Life and Death
Basona Jiban Shesh Habe Ek Din T
My Desire-Life Will End One Day
Khulbo Ami Ashar Duar Khulbo Aji Khulbo
Kandbo Ami Shishur Mato Hasbo Ami
Maraner Banshi Bajate Chahina Ajike
Purna Habe Dhanya Habe Amar E Jiban
Ami Jadi Tomar Upar Kari Nirbhar Jani
Akuti Hiyai Bhakati Manase
Tumi Amai Karbe Khama Jani Prabhu Jani
Animeshe Hiya Pure Karbo
Bahu Diner Chapal Paran Shanta Habe
Tomar Deowa Jayer Mala Tomar Paye
Tomar Payer Dhuli Kana Ei Je Amar Nam
Kalpana Rathe Uribo Ajike Kalpana Rathe
Esecho Aj Bijoy Malya Karte Arpan Tomar
Mridul Jiban Mridul Hriday Tratul Atul
Khama Jadi Nahi Karo Keman Kare (2)
Hriday Amar Madhur Habe Jiban Amal
Bahir Jibane Bhitar Jibane Khulibona
Tomare Pujibo Tomare Tushibo Ei Je Amar
Hiya Kusum Phutbe Amar Nirabata Deshe
Kripa Mayer Kripa Paye Dhanya Jiban Mor
Nil Pakhi... Amar Hiya Shanti Nire Tomar
Kusumita Chitte Tomare Dakite Asi Aji
Ami Shishu Ami Shishu S T
O My Little Children, Roar
Children’s Day
Father’s Day — No!
The Race Has to Be Won
Param Pitar Meye Ami T
Phutbe Amar Kusum Hiya Swapan Deshe T
Swapan Amar Madhur Habe Dibarati
My Rainbow-Heart
O My Rose-Beauty’s Soul-Bird
Nai Je Adi Nai Je Anta Taito Ami Ananta
Charam Satya Amritamoy
Tumi Amar Swapan Sathi
Kanna Hiyai Ar Katokal Tomai Ami Dakbo
I Am the Daughter of My Lord Supreme
In the Dream-Land

wiki/childrens-songs-part-1/childrens-songs-part-1.txt · Last modified: 2020/12/08 17:59 (external edit)