wiki:childrens-songs-part-1:childrens-songs-part-1

Children’s Songs, Part 1

51 Songs for children – 1987 and early 1988

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Ashar Tomar Madhur Hasi Bharoi Bhalo 1
Asha Tari Asha Tari Asha Laho Amar Puta 2
Chinta Plaban Amare Kareche Pagol 3 T
Thought-Food 4
Ganer Kusum Pari Nai Dite 5 T
I Have Failed 6
Jiban Maran Prabhur Kripar 7 T
Life and Death: God's Compassion 8
Basona Jiban Shesh Habe Ek Din 9 T
My Desire-Life Will End One Day 10
Khulbo Ami Ashar Duar Khulbo Aji Khulbo 11
Kandbo Ami Shishur Mato Hashbo Ami 12 S
Maraner Banshi Bajate Chahina Ajike 13
Purna Habe Dhanya Habe Amar E Jiban 14
Ami Jadi Tomar Upar Kari Nirbhar Jani 15
Akuti Hiyai Bhakati Manase 16
Tumi Amai Karbe Khama Jani Prabhu Jani 17
Animeshe Hiya Pure Karbo 18
Bahu Diner Chapal Paran Shanta Habe 19
Tomar Deowa Jayer Mala Tomar Paye 20
Tomar Payer Dhuli Kana Ei Je Amar Nam 21
Kalpana Rathe Uribo Ajike Kalpana Rathe 22
Nami Narayan Nami Narayan Nami 23 S
Esecho Aj Bijoy Malya Karte Arpan Tomar 24
Mridul Jiban Mridul Hriday Tratul Atul 25
Khama Jadi Nahi Karo Keman Kare (2) 26
Hriday Amar Madhur Habe Jiban Amal 27
Bahir Jibane Bhitar Jibane Khulibona 28
Tomare Pujibo Tomare Tushibo Ei Je Amar 29
Hiya Kusum Phutbe Amar Nirabata Deshe 30
Kripa Mayer Kripa Paye Dhanya Jiban Mor 31
Nil Pakhi... Amar Hiya Shanti Nire Tomar 32
Kusumita Chitte Tomare Dakite Asi Aji 33
O My Little Children, Roar 34
Children’s Day 35
Father’s Day — No! 36
The Race Has to Be Won 37
Param Pitar Meye Ami 38 T
I Am the Daughter of My Lord Supreme 39
Ami Shishu Ami Shishu 40 S T
I Am a Child, an Eternal Child 41 S
Phutbe Amar Kusum Hiya Swapan Deshe 42 T
In the Dream-Land 43
Swapan Amar Madhur Habe Dibarati 44
My Rainbow-Heart 45
O My Rose-Beauty’s Soul-Bird 46
Nai Je Adi Nai Je Anta Taito Ami Ananta 47
Charam Satya Amritamoy 48
Tumi Amar Swapan Sathi 49
Kanna Hiyai Ar Katokal Tomai Ami Dakbo 50
Tomar Bijoy Ketan Urate Dao More Aji 51

wiki/childrens-songs-part-1/childrens-songs-part-1.txt · Last modified: 2024/05/29 09:39 by 127.0.0.1