wiki:bhitar-jibane-bahir-jibane-nahi-chahi-aj:bhitar-jibane-bahir-jibane-nahi-chahi-aj

Bhitar Jibane Bahir Jibane Nahi Chahi Aj

Audio:

Composed on Dec. 19th, 2003

Lyrics:

Bhitar jibane bahir jibane nahi chahi aj khamata
Chahi shudhu ami samata kebal param prabhur samata

Song in:

Found something wrong? Please tell us! Use the issue report form.

wiki/bhitar-jibane-bahir-jibane-nahi-chahi-aj/bhitar-jibane-bahir-jibane-nahi-chahi-aj.txt · Last modified: 2018/05/19 18:10 (external edit)