wiki:asim-pather-jatri-ami-songbook:asim-pather-jatri-ami-songbook

Asim Pather Jatri Ami

49 Bengali songs from the Philippines*, published on 1995-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jiban Pathe Ekla Jete Chahina 1 S
Akash Pathe Urte Habe 2 S
Kanna Amar Saphal Habe Ei Asha Mor 3 S
Asha Nade Karte Santar Barai Bhalo Lage 4 S
Khudra Amire Tejiya Brihat Amire Barechi 5 S
Samarpaner Jayer Mala Tomai Aji Dibo 6 S
Khudra Amire Rupantarite Dharanite Ami 7 S
Tripti Lagi Ghure Berai Hethai Hothai 8 S
Jiban Amar Prashphutibe Amar Hiya 9 S
Paramanande Hridaya Duar Sabar Lagiya 10 S
Amar Nithur Dosh Truti Amai Kare Nitya 11 S
Bedanar Giti Gahibona Kabhu Chetana 12 S
Phuler Mato Phutbo Ami Prati Kathai Prati 13 S
Nijere Danite Nijere Sampite Esechi 14 S
Bidhatar Jaya Gan Gahe Jena Nirabadhi 15 S
Shanti Jethai Sethai Pabo Prabhur 16 S
Maha Shanti Pabar Lagi Kandbo Animeshe 17 S
Nayaner Jale Pujibona Toma Pujibo 18 S
Asha Pradip Jabena Kabhu Nibe Asha 19 S
Balte Habe Chalte Habe Sabar Sathe 20 S
Murkha Ami Taito Ami Hiya Pure Jete Nahi 21 S
Khulte Habe Hiyar Duar Ta Na Hale 22 S
Ar Katokal Raibo Ami Jiban Maru Bhume 23 S
Kande Mor Hiya Prati Pale Pale Chira 24 S
Kanna Bedan Rakhbo Dure Ebar Ami Bahu 25 S
Kanna Plaban Bhitare bahire Toma Jena 26 S
Asimer Khudha Asimer Sudha Hao Mor 27 S
Nirabatar Kanna Amar Barai Bhalo Lage 28 S
Hiya Pure Nahi Gele Keman Kare Pabo 29 S
Ashar Sathe Karbo Ami Aji Mitali 30 S
Nil Akashe Nil Sagare Bishal Amir Pabo 31 S
Kandte Habe Haste Habe Kebal Prabhur 32 S
Ebar Ami Karbo Suru Atma Jayer Jatra 33 S
Ati Sugopane Puratan Mane 34 S
Dibe Na Dekha Prabhu Amar Keman Kare 35 S
Ghume Jagarane Ati Sugopane Tomare 36 S
Sukher Dine Dukher Rate Tomar Bijoy Gahe 37 S
Kothai Kothai Karuna Dayini Bishwa 38 S
Ar Katokal Raibo Dharai Bhoye Bhoye 39 S
Basana Diye Bandi Je hai Amar Puta 40 S
Chahi Kebal Nabin Asha Nabin Pratigya 41 S
Hai Hai Hai Keno Kari Deri Eshana Duar 42 S
Amar Hiyar Nil Pakhi Sathe 43 S
Nirabatar Deshe Kebal Jiban Amar habe 44 S
Chitta Mama Pushpa Sama Phutbe Aji 45 S
Jyotir Deshe Jete Hale Maner Andhar 46 S
Shanti Sagare Santar Katite Parama 47 S
Nirabe Pranati Janabo Amar Param 48 S
Asim Pathar Jatri Ami Asimatar Jatra Habe 49 S

wiki/asim-pather-jatri-ami-songbook/asim-pather-jatri-ami-songbook.txt · Last modified: 2022/05/03 09:40 (external edit)