wiki:asim-pather-jatri-ami:asim-pather-jatri-ami

Asim Pather Jatri Ami

49 Bengali songs from the Philippines*, published on 1995-01-01

Song#ScoreTransl.AudioCKG Singing
Jiban Pathe Ekla Jete Chahina 1
Akash Pathe Urte Habe 2
Kanna Amar Saphal Habe Ei Asha Mor 3 S
Asha Nade Karte Santar Barai Bhalo Lage 4 S
Khudra Amire Tejiya Brihat Amire Barechi 5
Samarpaner Jayer Mala Tomai Aji Dibo 6
Khudra Amire Rupantarite Dharanite Ami 7
Tripti Lagi Ghure Berai Hethai Hothai 8 S
Jiban Amar Prashphutibe Amar Hiya 9 S
Paramanande Hridaya Duar Sabar Lagiya 10
Amar Nithur Dosh Truti Amai Kare Nitya 11
Bedanar Giti Gahibona Kabhu Chetana 12 S
Phuler Mato Phutbo Ami Prati Kathai Prati 13
Nijere Danite Nijere Sampite Esechi 14 S
Bidhatar Jaya Gan Gahe Jena Nirabadhi 15 S
Shanti Jethai Sethai Pabo Prabhur 16
Maha Shanti Pabar Lagi Kandbo Animeshe 17
Nayaner Jale Pujibona Toma Pujibo 18 S
Asha Pradip Jabena Kabhu Nibe Asha 19 S
Balte Habe Chalte Habe Sabar Sathe 20 S
Murkha Ami Taito Ami Hiya Pure Jete Nahi 21
Khulte Habe Hiyar Duar Ta Na Hale 22 S
Ar Katokal Raibo Ami Jiban Maru Bhume 23
Kande Mor Hiya Prati Pale Pale Chira 24
Kanna Bedan Rakhbo Dure Ebar Ami Bahu 25 S
Kanna Plaban Bhitare bahire Toma Jena 26
Asimer Khudha Asimer Sudha Hao Mor 27
Nirabatar Kanna Amar Barai Bhalo Lage 28
Hiya Pure Nahi Gele Keman Kare Pabo 29 S
Ashar Sathe Karbo Ami Aji Mitali 30 S
Nil Akashe Nil Sagare Bishal Amir Pabo 31
Kandte Habe Haste Habe Kebal Prabhur 32
Ebar Ami Karbo Suru Atma Jayer Jatra 33
Ati Sugopane Puratan Mane 34
Dibe Na Dekha Prabhu Amar Keman Kare 35
Ghume Jagarane Ati Sugopane Tomare 36 S
Sukher Dine Dukher Rate Tomar Bijoy Gahe 37
Kothai Kothai Karuna Dayini Bishwa 38
Ar Katokal Raibo Dharai Bhoye Bhoye 39
Basana Diye Bandi Je hai Amar Puta 40
Chahi Kebal Nabin Asha Nabin Pratigya 41
Hai Hai Hai Keno Kari Deri Eshana Duar 42
Amar Hiyar Nil Pakhi Sathe 43
Nirabatar Deshe Kebal Jiban Amar habe 44
Chitta Mama Pushpa Sama Phutbe Aji 45
Jyotir Deshe Jete Hale Maner Andhar 46 S
Shanti Sagare Santar Katite Parama 47
Nirabe Pranati Janabo Amar Param 48
Asim Pathar Jatri Ami Asimatar Jatra Habe 49 S

wiki/asim-pather-jatri-ami/asim-pather-jatri-ami.txt · Last modified: 2019/12/10 09:39 (external edit)